pultuszczak

Facebook


Kolejna powiatowa odebrana

2019-09-14 1:06:31

29 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek, na odcinku w m. Szyszki Włościańskie”

W ramach zadania wykonano 999 metrów bieżących nawierzchni o szerokości 5,5 metra, obustronne pobocza, odtworzono rowy oraz wybudowano zjazdy do przyległych posesji. Przebudowę powyższej drogi wykonała firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka. Wartość robót budowlanych wyniosła 686.868,68 zł. Na realizację inwestycji Powiat Pułtuski otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 290.000,00 zł.W odbiorze wzięli udział: starosta pułtuski Jan Zalewski, wicestarosta Beata Jóźwiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Kowalewski, inspektor nadzoru Kazimierz Strzyżewski oraz przedstawiciel wykonawcy Sławomir Wiśniewski. red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *