pultuszczak

Facebook


Kolejna powiatowa odebrana

2019-09-14 1:06:31

29 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nasielsk – Strzegocin – Szyszki – Gołymin Ośrodek, na odcinku w m. Szyszki Włościańskie”

W ramach zadania wykonano 999 metrów bieżących nawierzchni o szerokości 5,5 metra, obustronne pobocza, odtworzono rowy oraz wybudowano zjazdy do przyległych posesji. Przebudowę powyższej drogi wykonała firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka. Wartość robót budowlanych wyniosła 686.868,68 zł. Na realizację inwestycji Powiat Pułtuski otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach dotacji związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 290.000,00 zł.W odbiorze wzięli udział: starosta pułtuski Jan Zalewski, wicestarosta Beata Jóźwiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Kowalewski, inspektor nadzoru Kazimierz Strzyżewski oraz przedstawiciel wykonawcy Sławomir Wiśniewski. red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *