pultuszczak

Facebook


KMZB – niespełna 1600 zagrożeń w powiecie pułtuskim

2019-04-19 9:39:55

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu pułtuskiego zostało naniesionych niespełna 1600 zagrożeń. Wszystkie naniesione na mapę kategorie są skrupulatnie sprawdzane, a zagrożenia eliminowane.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od 20 września 2016 roku na terenie całej Polski.  Jest to mobilne narzędzie, które ma bardzo duży wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa.

Mieszkańcy powiatu pułtuskiego nanieśli niespełna 1600 miejsc, które według nich są miejscami zagrożonymi. Funkcjonariusze otrzymując zgłoszenie w aplikacji są dysponowani do wskazanego miejsca zagrożonego, a następnie podejmują jego weryfikacje. Policjanci potwierdzając naniesione zagrożenie podejmują działania wspólnie z innymi instytucjami takimi jak: Straż Miejska, Straż Rybacka czy też Straż Leśna doprowadzając do eliminacji zagrożeń.

Najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami na KMZB w powiecie pułtuskim są: przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz używanie środków odurzających. Należy uwzględnić fakt, iż dodatkowy opis do naniesionego miejsca ma mapę pozwala jeszcze szybciej i skuteczniej wyeliminować zagrożenie. Dobrym przykładem jest skrzyżowanie ul. Nasielskiej z ul. Jana Pawła II w Pułtusku.  Weryfikacja zaznaczonego skrzyżowania ulic ujawniła brak oznakowania zarówno poziomego jak i pionowemu. Działania Policji doprowadziły do prawidłowego oznakowania skrzyżowania, co spowodowało usprawnieniem ruchu.

Kolejnym przykładem jest ul. Sukiennicza w Pułtusku, gdzie według zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa samochody osobowe poruszają się w rejonie wału przeciwpowodziowego stwarzając niebezpieczeństwo dla spacerujących osób. Działania Policji doprowadziły do zamontowania szlabanu uniemożliwiającego jazdę w rejonie wału przeciwpowodziowego, powodując poprawę bezpieczeństwa dla pieszych. To tylko dwa przykłady w jaki sposób, każdy z nas może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zgłaszając na KMZB miejsce, które według nas może stwarzać zagrożenie.

Ty zgłaszasz, my reagujemy! Używając Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, prosimy o skorzystanie z wszelkich dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu, co ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących.  Trzeba pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji, te należy zgłaszać na nr alarmowy 112.

Aplikacja z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna pod adresem – https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

sierż. Daniel Podlasin

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *