pultuszczak

Facebook

Kiedy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

2019-01-13 4:38:44

Ubezpieczenie nieruchomości to polisa, która zasadniczo nie jest obowiązkowa. Są jednak pewne sytuacje, kiedy polisa ubezpieczeniowa dla domu jest konieczna, a ubezpieczony musi wykonać cesję z ubezpieczenia, co oznacza, że w razie zdarzenia odszkodowanie nie wpłynie na jego konto.

Zakup własnego domu to decyzja bardzo poważna, która wiąże się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Mało kto może sobie pozwolić na kupienie mieszkania za gotówkę, właśnie dlatego, tego rodzaju inwestycje są kredytowane.

Kiedy bank wymaga ubezpieczenia?

Każdy bank, który udziela kredytu, oczekuje od kredytobiorcy jego zabezpieczenia. Jednym z zabezpieczeń jest zaświadczenie z zakładu pracy. W razie zalegania z opłatami, bank kredytujący może zwrócić się do komornika o zajęcie pensji, a informacja o zatrudnieniu znacznie to ułatwia.

Drugim, znacznie ważniejszym dla banku zabezpieczeniem jest sama nieruchomość, na którą brany jest kredyt. Z tego względu bank dokonuje wpisu w księdze wieczystej. Wpis ten gwarantuje bankowi pierwszeństwo przed innymi dłużnikami w razie, gdyby trzeba było rozliczyć przyznany kredyt z majątku kredytobiorcy.

W związku z tym, że dom jest zabezpieczeniem udzielonego kredytu, musi sam być odpowiednio zabezpieczony. Gdyby doszło do takiej sytuacji, ze kredytobiorca przestanie regularnie spłacać swój kredyt, a jego zaległości będą rosnąć, bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu. W tym momencie kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić całość pożyczonych pieniędzy.

Ubezpieczenie w domu na kredyt

Skoro dom stanowi tak ważne zabezpieczenie kredytu, warto się zastanowić, co może się zdarzyć, gdy dojdzie do takiej sytuacji, że dom ulegnie zniszczeniu. Jeżeli dojdzie do pożaru, w którym cały dom spłonie, a kredytobiorca nie będzie miał pieniędzy na spłatę kredytu, to wówczas dom przestaje być zabezpieczeniem.

Temu właśnie służy ubezpieczenie domu, do którego bank, niejako zobowiązuje swojego kredytobiorcę. W chwili, gdy zawierana jest umowa kredytu, jej elementem jest konieczność zawarcia ubezpieczenia domu z cesją polisy właśnie na bank udzielający kredytu.

Mimo tego, że jedna strona zostaje do niego zobowiązana i to właściciel nieruchomości musi opłacić składkę, to w ostatecznym rozliczeniu, jest to dla niego i tak korzystne. Warunki takiego ubezpieczenia można sprawdzić przeglądając ubezpieczenie domu w www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczenia domu w budowie. On również jest budowany na kredyt, a kolejne transze wypłacane są dopiero po zakończeniu pierwszego, finansowanego kredytem etapu. Warto sprawdzić, jak wygląda ubezpieczenie domu w budowie z www.ubezpieczeniemieszkania.pl. Być może okaże się ono odpowiednim rozwiązaniem na zabezpieczenie swojej inwestycji.

Podsumowując, ubezpieczenie domu jest obowiązkowe w momencie, gdy jest on kupowany lub budowany na kredyt. W takiej chwili, zabezpieczenie kredytu polisą to najrozsądniejsze działanie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…