pultuszczak

Facebook


Kampania „Biała Wstążka”- przeciw przemocy wobec kobiet

2015-11-24 9:48:12

Od 25 listopada do 10 grudnia w całej Polsce odbędzie się akcja „Biała Wstążka” na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki głównie przez mężczyzn

W dniach 25 listopada- 10 grudnia na terenie całej Polski będzie trwała kampania przeciw wszelkim formom przemocy wobec kobiet „Biała wstążka”. Ma ona na celu rozpoczęcie dyskusji oraz uświadomienie społeczeństwu, że każda forma przemocy ze względu na płeć jest pogwałceniem praw człowieka. Symbolem tej akcji jest noszenie białej wstążki głównie przez mężczyzn, która ma wyrażać ich sprzeciw wobec agresywnych zachowań wobec kobiet oraz ich dyskryminowania. Zobowiązuje również do tego, że noszący ją mężczyzna nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć w kwestii przemocy wobec „płci pięknej”.
Skala przemocy wobec kobiet jest olbrzymia. Ponad 90 % ofiar przemocy domowej to kobiety. Jak podaje Centrum Praw Kobiet, dwie na pięć badanych kobiet zostały zgwałcone lub stały się ofiarami innych form przemocy seksualnej.
Pułtuska policja zachęca wszystkich, głównie mężczyzn do manifestowania swojego sprzeciwu wobec przemocy. Zachowania przemocowe są nie tylko niemęskie, ale i nieludzkie.
sierż.szt.Alicja Bobińska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *