pultuszczak

Facebook


Kamienica z numerem 13

2017-03-09 10:27:09

Nie jest najpiękniejszą zabytkową kamienicą w RYNKU, ale to w niej ma się znajdować Centrum Dziedzictwa Kulturowego

I to na jej remont nasza gmina ma otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Te pieniądze również będą przeznaczone na modernizację kościoła św. Piotra i Pawła, szkolnego – remont i izolacja zewnętrzna oraz na – mówiąc enigmatycznie – rozwój czytelnictwa, a dokładnie na remont zabytkowego budynku PBP im. Joachima Lelewela oraz tzw. letnią czytelnię oraz inne zadania.
Więc ta kamienica, w której obecnie mieszczą się sklepy i mieszkają ludzie, po – gruntownym chyba – remoncie zostanie zaadaptowana na Centrum Dziedzictwa Kulturowego, czyli jakoby będzie uzupełnieniem tego, co oferuje pułtuszczanom Muzeum Regionalne. Dodajmy, dla tych nie związanych z Muzeum, że jest ono miejscem wystaw związanych z bogatą przeszłością naszego miasta. I tak Centrum miałoby również organizować różnorodne wystawy, a także oferować… potrawy, więc chyba będzie tamże i sala konsumpcyjna (czy fafernuchy, pampuchy, różnorodne pierogi, rosół prośniankowy – potrawy znane nam z Kuźni Kurpiowskiej, także wyroby wędliniarskie od rodzimych wytwórców, piekarnicze???) i wyroby kurpiowskie, czyli rękodzieło artystyczne – o którym należy myśleć z dużą troską i uwagą – z naciskiem na hafciarstwo zanarwiańskie i wikliniarstwo, ale chyba i wyroby kowalskie, z gliny, ze słomy, z drewna, okolicznościowe – jak jaja sitowiem i włóczką oklejane…
Podobno w Centrum ma być również sala edukacji artystycznej. Podobno. Pomysł bardzo dobry, jest tylko jedno ale… Ale czy starczy burmistrzowi czasu na zrealizowanie owego zamysłu? Ileż to kadencji musiałby rządzić, by móc otworzyć owo Centrum?! I czy starczy tego, o co zawsze biega, czyli pieniędzy?
Wiadomość o zagospodarowaniu kamienicy nie tylko na mnie spadła jak grom z jasnego nieba. A to dzięki regionalnemu „TC” i tekstowi (IK) tam pomieszczonemu. Więc wiem tyle, co w nim wyczytałam. Zaraz też popędziłam do ratusza. Burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz prosił, aby rozmowę o tym, co się będzie działo w przyrynkowej klasycystycznej kamienicy nr 13, odłożyć przynajmniej do 18 marca, kiedy to będą podpisane stosowne papiery – umowa. Powiedział jedynie, że projekt na zagospodarowanie kamienicy to jego dzieło i – jak myślę – obecnej ekipy rządzącej. Ale… W „TC” wyczytałam, że „Zarówno kamienica Rynek 13, jak i kościół szkolny zostały ujęte w poprzednim projekcie rewitalizacji zabudowy rynku w Pułtusku, który nie otrzymał dofinansowania. Ocena projektu gminy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nastąpiła z naruszeniem prawa, co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wniosek trafił do ponownej oceny, znalazł się w środkowej części rankingowej listy rezerwowej, ale ostatecznie nie został dofinansowany z braku środków. Obecnie gmina stworzyła trzy projekty dotyczące dziedzictwa kultury i rewitalizacji. Jeden z nich otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 2,5 mln zł w ramach RPO (wartość projektu wynosi ponad 3 mln zł)”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *