pultuszczak

Facebook

Już nie na dziko

2021-04-22 2:15:57

Lasy Państwowe od 1 maja 2021 roku wejdą w stały projekt ZANOCUJ W LESIE

W tym celu LASY wyznaczają specjalne obszary, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli realizować swoje pasje związane z bushcraftem (biwak w dzikim terenie) i survivalem (sztuka przetrwania) bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. To efekt pilotażu, który trwał przez ubiegły rok. Jak podaje dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, leśnicy będą dążyć do tego, aby w każdym nadleśnictwie wytyczyć teren liczący około 1500 ha, teren dla nocowania na dziko.

Zakosztować nocy w lesie to marzenie wielu ludzi. Głęboki kontakt ze środowiskiem leśnym, obserwacja i słuchanie odgłosów przyrody, wreszcie ucieczka od codzienności nęci coraz częściej i coraz większą liczbę osób. W ogóle ludzi nastawionych na minimalizm i samowystarczalność jest w naszym kraju ponad 40 tysięcy.

Ta nietypowa forma aktywności terenowej szczególnie przyciąga w czasie, w jakim obecnie żyjemy – w pandemii, kiedy to mamy ograniczony dostęp do korzystania z kurortów, uzdrowisk, hoteli – wakacji. Trzeba tu jednak wyraźnie podkreślić, że program Lasów Polskich jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych, chociaż lubiących dreszczyk emocji.

Dlatego dla chętnych spędzania nocy w lesie podajmy, że na wyznaczonym terenie – bez zgłoszenia biwaku nadleśnictwu – można przebywać nie dłużej niż dwie noce i w nie większej niż dziewięcioosobowej grupie. Dłuższe pobyty wymagają zgody nadleśnictwa. Jeśli już znajdziemy się w miejscu leśnego biwakowania, musimy wiedzieć, co nam wolno, a czego pod żadnym pozorem nie.

Ogólnie mówiąc, bo jeszcze nie czas na szczegóły, nad którymi dopiero pracują nadleśnictwa, korzystający z miejsca biwakowego nie mogą wjeżdżać do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowym; nie mogą wzniecać ognisk, nie mogą karmić napotkanych zwierząt, są zobligowani do pozostawieniu porządku po sobie; nie mogą zakłócać ciszy leśnej, za to mogą zbierać tzw. leśny użytek, czyli owoce leśne i grzyby.

Rygory regulaminowe? Nic to w odniesieniu do widoku rozgwieżdżonego nieba, odgłosów lasu i balsamicznego, sosnowo-świerkowego zapachu.

ZANOCUJ W LESIE
Na pytania odnośnie projektu stałego NOCUJ W LESIE odpowiada specjalistka SL do spraw edukacji leśnej, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej Anna Sokalska. Pyta Grażyna M. Dzierżanowska
Czy Nadleśnictwo Pułtusk brało udział w projekcie pilotażowym ZANOCUJ W LESIE? Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych od 21 listopada 2019 roku do 23 listopada 2020 roku miłośnicy bushcraftu i surwiwalu mogli aktywnie uprawiać swoje hobby bez obaw o złamanie lub naruszenie przepisów wynikających z ustawy o lasach. (Ustawa o lasach, art. 30. ust.1. pkt.10) W tym celu Lasy Państwowe wyznaczyły 46 obszarów leśnych w kilkunastu regionach Polski o łącznej powierzchni 65 tys. ha. Decyzją z dn. 25 września 2020 roku pilotaż został przedłużony do 31 stycznia 2021 r. Nadleśnictwo Pułtusk nie brało udziału we wspomnianym programie. Wytypowane zostały do tego głównie nadleśnictwa, które posiadają na swoim terenie Leśne Kompleksy Promocyjne.

 

Jak się okazuje, ów projekt pilotażowy wejdzie w życie od 1 maja 2021 roku. Będzie realizowany również w Nadleśnictwie Pułtusk?  

Dotychczas nocowanie na dziko w lesie, poza miejscami wyznaczonymi do biwakowania, wiązało się z naruszeniem art. 30, ust. 1 ustawy o lasach, który zakazuje takiej formy turystyki bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela lasu. Od 1 maja 2021 roku Nadleśnictwo Pułtusk, w ramach Programu Zanocuj w lesie udostępni do biwakowania na dziko około 2000 ha lasów. Będzie to miejsce, na terenie którego dopuszczone zostanie biwakowanie w grupach nie większych niż 9 osób oraz na maksymalnie 2 noce z rzędu.  W tym przypadku zgłoszenie zamiaru chęci biwakowania do NADLEŚNICTWA nie będzie wymagane. W przypadku chęci biwakowania na więcej niż 2 noce lub w grupach powyżej 9 osób, konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody NADLEŚNICZEGO.

 

Co  będzie wolno biwakującym, czego nie?  Czy  miejsca są już wytyczone, gdzie? Od czego należy zacząć, aby legalnie nocować na dziko?

Program wejdzie w życie od 1 maja 2021 roku. Właśnie jesteśmy w trakcie opracowywania szczegółowych zasad korzystania z lasu w takiej formie rekreacji. Opracowywany jest regulamin korzystania z obszarów objętych programem, szczegółowe zasady zgłoszeń większych grup biwakowych oraz inne zasady, z którym każdy uczestnik nocowania na dziko powinien się szczegółowo zapoznać. Wszystkie te informacje wkrótce będzie można znaleźć na stronie internetowej naszego NADLEŚNICTWA. Chcielibyśmy, aby osoby korzystające z programu były jak najbardziej przygotowane do takiej formy aktywności i robiły to zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w lesie. Na terenie objętym programem nie będzie możliwe biwakowanie w miejscach objętych stałym lub czasowym zakazem wstępu i nie będzie możliwe rozpalanie ognisk czy używanie kuchenek elektrycznych. Również nie będzie możliwości pozyskiwania drewna i innych materiałów w celu np. budowy konstrukcji obozowych. Zachęcamy raczej do używania własnego hamaka, płachty biwakowej czy namiotu. Chcielibyśmy, aby osoby korzystające z programu działały w duchu zasad “Leave No Trace” i nie pozostawiały po sobie śladów w lesie.

Czy NP dysponuje publikacjami/informacjami o bazie turystycznej w naszym Nadleśnictwie Pułtusk?

 Informacje na temat bazy turystycznej naszego NADLEŚNICTWA można znaleźć na naszej stronie internetowej -www.pultusk.lasy.gov.pl w zakładce TURYSTYKA. Lasy Państwowe posiadają Internetowy leśny przewodnik turystycznywww.czaswlas.pl , w którym można znaleźć informacje na temat obiektów turystycznych naszego i nie tylko naszego NADLEŚNICTWA. Innym źródłem danych o lasach i ich walorach jest Bank Danych o Lasach. Na stronie internetowej lub www.bdl.lasy.gov.pl za pomocą aplikacji na telefon mBDL możemy dokładnie zlokalizować  w terenie miejsca postoju, wiaty turystyczne, ścieżki edukacyjne i inne obiekty na terenie całej Polski w tym i Nadleśnictwa Pułtusk.

“,

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…