pultuszczak

Facebook

Jesteśmy otwarci i transparentni

2018-07-05 10:59:00

W niedzielę, 24 czerwca, w samo południe, odbyła się konferencja prasowa Pułtuskiego Forum Samorządowego, na której zaprezentowano kandydata na burmistrza Pułtuska Łukasza Skarżyńskiego

Prezentujący kandydata Sławomir Latek powiedział między innymi:
– Najbliższe wybory samorządowe będą miały dla Pułtuska niezwykle istotne znaczenie. Przede wszystkim dlatego że po tak zwanych wypadkach pułtuskich Pułtusk stoi przed koniecznością odrodzenia samorządności. Świetnie się to układa, ponieważ wybory nakładają się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Dostrzegamy w tym ideowy symbol. Pułtuskie Forum samorządowe prowadzi swoją działalność na fundamentach uniwersalnych wartości zachodnich cywilizacji, część z nich jest czerpana z zasobu ideowego, który był podniesiony przez Solidarność w 80 roku.
Kandydatem Pułtuskiego Forum Samorządowego na burmistrza jest Łukasz Skarzyński, który ma być lekiem na zainfekowaną przestrzeń publiczną, po ostatnich wydarzeniach w naszej gminie. Jak podnosił Sławomir Latek, Łukasz Skarżyński jest młodym, ambitnym, zdecydowanym, zaangażowanym w sprawy publiczne lokalnym patriotą, który jeśli zostanie burmistrzem, pociągnie za sobą i zaktywizuje innych młodych ludzi. Zdaniem Sławomira Latka, prezentującego kandydata na burmistrza, Łukasz Skarżyński to świetnie przygotowany do pracy w samorządzie młody przedsiębiorca. Jest doktorantem na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego rodzina jest od pokoleń zakorzeniona w Pułtusku, dlatego Latek nazwał go rasowym pułtuszczaninem.
Sam kandydat na burmistrza zapewnił, że program wyborczy, który zaprezentuje w czasie kampanii, jest wynikiem jego kilkunastoletnich analiz i obserwacji. Będzie się nazywał “pułtuszczak”, jak to mówią o sobie rdzenni pułtuszczanie. Łukasz Skarżyński wymienił kilka zagadnień programowych – oddłużenie miasta, restrukturyzację spółek i zmianę sposobu zarządzania gminą, stworzenie dla młodych mieszkańców warunków do pracy i osiedlania się, by nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia, rewitalizację starówki, turystykę wodną, rewolucję w gospodarce mieszkaniowej – odejście od administrowania przez TBS na rzecz odpłatnego wyodrębnienia lokali, większe środki na budżet obywatelski.
Obecni na konferencji członkowie Pułtuskiego Forum Samorządowego zapewniali, że są aktywnymi i kreatywnymi członkami lokalnej społeczności, nie uwikłanymi w żadne partyjne układy, działającymi tylko dla dobra gminy. Ulubieniec Tygodnika Piotr Socharski nie mógł nie wspomnieć o Narwi i jej walorach, wciąż nie wykorzystanych w pełni, a tak ważnych dla rozwoju turystyki w mieście

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…