pultuszczak

Facebook
Jest umowa na Przedszkole Miejskie nr 5

2023-05-09 1:20:35

W piątek, 5 maja, w Płocku pułtuski burmistrz Wojciech Gregorczyk i skarbnik gminy  Teresa Turek podpisali z marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie robót budowlanych inwestycji pn. “Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”. Województwo Mazowieckie dofinansuje zadanie w wysokości 5 579 988,07 mln zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o dofinansowanie inwestycji, został złożony przez Gminę Pułtusk w listopadzie 2022r.,  w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie dostępu do potrzebnej opieki i rehabilitacji dzieciom z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie w społeczności postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Do istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku zostanie dostawiony drugi dwukondygnacyjny budynek, połączony z istniejącym łącznikiem,  co wzbogaci ofertę funkcjonalną placówki o niezbędne 4 nowe oddziały przedszkolne (2 sale na piętrze i dwie sale na parterze), łącznie 100 nowych miejsc. Budynek ten w całości został zaprojektowany i będzie wykonany z uwzględnieniem potrzeb dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Nowy budynek będzie stanowił funkcjonalną całość z istniejącym obiektem, dlatego koniecznymi pracami będą również te związane z przebudową istniejącego budynku przedszkola, w tym piwnicy, parteru, piętra, termomodernizacją elewacji, wykonaniem osłon grzejnikowych i robót towarzyszących.

Zakres inwestycji obejmuje:

budowę nowego skrzydła przedszkola  –  z dostosowaniem do potrzeb osób

z niepełnosprawnościami komunikacji wewnętrznej budynku, szerokości otworów drzwiowych, przejść, przejazdów, toalet;

– przebudowę istniejącego budynku, który będzie funkcjonalną całością z nowym skrzydłem budynku;

– budowę chodnika z odpowiednim spadkiem w strefie wejściowej dla zaprojektowanego skrzydła przedszkola;

– budowę spocznika wejściowego o odpowiedniej powierzchni;

– budowę  windy osobowej;

– zapewnienie miejsc parkingowych, przeznaczonych dla osób

z niepełnosprawnościami;

– wyposażenie obiektu;

– przebudowę placu zabaw;

– zagospodarowanie otoczenia przedszkola.

Wykonanie tak obszernego ale niezbędnego zakresu prac byłoby niemożliwe bez uzyskania zewnętrznego dofinansowania. Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2023-2025. Już w II kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą robót.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *