pultuszczak

Facebook


Jest nowa urzędniczka

2017-03-16 9:03:57

3 marca, na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku została opublikowana informacja o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszonym 26 stycznia, już wraz z dokumentem z 28 lutego, informującym o dokonanym wyborze

Chodzi o stanowisko do spraw ochrony środowiska i przyrody w Wydziale inwestycji, rolnictwa i pozyskiwania środków pozabudżetowych. W informacji o wynikach naboru, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz pisze, że najlepszą kandydatką okazała się Jolanta Zygmuntowicz z Pułtuska, gdyż „spełniła niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku ds ochrony środowiska i przyrody.”
Zatrudniona urzędniczka będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji środowiskowych, oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, za kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska i raportów z wykonywania programów, gromadzenie informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i przedkładanie ich wojewodzie, wykonywanie okresowych pomiarów poziomu w środowisku substancji wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg gminnych.
W Urzędzie Miejskim próbowaliśmy telefonicznie uzyskać zupełnie jawne i proste informacje na temat czy ogłoszenie o naborze na to stanowisko było wcześniej publikowane na stronie Urzędu Miejskiego i czy zgłosili się inni kandydaci. Niestety, burmistrz nie zechciał odpowiedzieć „na gorąco”, więc jeśli tylko uzyskamy odpowiedź mailową, do tematu powrócimy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *