pultuszczak

Facebook


Jest nowa urzędniczka

2017-03-16 9:03:57

3 marca, na stronie Urzędu Miejskiego w Pułtusku została opublikowana informacja o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszonym 26 stycznia, już wraz z dokumentem z 28 lutego, informującym o dokonanym wyborze

Chodzi o stanowisko do spraw ochrony środowiska i przyrody w Wydziale inwestycji, rolnictwa i pozyskiwania środków pozabudżetowych. W informacji o wynikach naboru, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz pisze, że najlepszą kandydatką okazała się Jolanta Zygmuntowicz z Pułtuska, gdyż „spełniła niezbędne oraz dodatkowe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz znajomością przepisów obowiązujących na stanowisku ds ochrony środowiska i przyrody.”
Zatrudniona urzędniczka będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji środowiskowych, oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, za kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska i raportów z wykonywania programów, gromadzenie informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i przedkładanie ich wojewodzie, wykonywanie okresowych pomiarów poziomu w środowisku substancji wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg gminnych.
W Urzędzie Miejskim próbowaliśmy telefonicznie uzyskać zupełnie jawne i proste informacje na temat czy ogłoszenie o naborze na to stanowisko było wcześniej publikowane na stronie Urzędu Miejskiego i czy zgłosili się inni kandydaci. Niestety, burmistrz nie zechciał odpowiedzieć „na gorąco”, więc jeśli tylko uzyskamy odpowiedź mailową, do tematu powrócimy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *