pultuszczak

Facebook

Jest dofinansowanie na bieżnię

2022-09-27 12:20:02

23 września, w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą Pułtusk na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku”, w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”. Z ramienia Samorządu Województwa umowę podpisał marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a z ramienia Gminy Pułtusk – zastępca burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski.

13 września br. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację ww. zadania w wysokości 250.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 514.679,12 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma TORAKOL Sp. z o,o. z Radziejowa.

Część prac wykonano w okresie wakacyjnym. Celem realizacji inwestycji jest przebudowa istniejącej bieżni lekkoatletycznej prostej i okrężnej.

W projekcie przewidziano następujące działania:
— rozbiórkę uszkodzonej części bieżni,
— mechaniczne wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne podbudowy dynamicznej i drenażu wgłębnego, polegającego na ułożeniu warstwy odsączającej o grubości 15 cm z piasku frakcja 2 mm, (bieżnia prosta),
— wykonanie warstwy bieżni z poliuretanu (bieżnia prosta i okrężna) i piaskownicy do skoków w dal,
— montaż krawędzi bocznych bieżni zakończonych prefabrykowanymi obrzeżami,
— wykonanie niezbędnej komunikacji – dojść do bieżni.

Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Biorąc pod uwagę fakt, jak dużym zainteresowaniem z racji potrzeb sportowo – rekreacyjnych cieszy się bieżnia przy ul. New Britain 1, konieczna stała się jej przebudowa, która spełniłaby kryteria bezkolizyjnej używalności. Aktualnie nie ma zbyt dużego wyboru ogólnodostępnego obiektu w Pułtusku, gdzie w każdej chwili można by przyjść i pobiegać bez ponoszenia opłat. Z modernizacji bieżni skorzystają nie tylko uczniowie PSP nr 4, lecz i dorośli mieszkańcy Pułtuska preferujący bieganie, jak również okoliczne szkoły średnie i podstawowe. Przebudowa bieżni będzie służyła przede wszystkim realizacji podstawy programowej w ramach prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz prowadzeniu zajęć w godzinach pozalekcyjnych.
Rekreacyjna bieżnia lekkoatletyczna jest idealnym miejscem do spędzania wolnego czasu, jak również do praktykowania sportowo-rekreacyjnych pasji mieszkańców. Bieżnia przy PSP nr 4 została wybudowana w 2005 r. i nigdy nie była remontowana. Jednak ze względu na stopień zużycia wymagała niezwłocznej przebudowy, przede wszystkim w celu wyeliminowania czynników urazogennych.
Po odbiorze technicznym robót zostanie zaprezentowana Czytelnikom fotogaleria uwzględniająca stan bieżni przed przebudową, w trakcie i po jej zakończeniu.

Foto: portal mazovia.pl

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…