pultuszczak

Facebook

Jest akt oskarżenia wobec Krzysztofa N. byłego Burmistrza Pułtuska

2022-02-07 9:01:10

4 lutego 2022 r. Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko byłemu Burmistrzowi Miasta Pułtusk i Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie Krzysztofowi N. oraz 12 innym osobom

Jak informuje rzecznik białostockiej prokuratury Paweł Sawoń,  Krzysztof N. działał na szkodę Ministerstwa Rolnictwa, Województwa Mazowieckiego, Gminy Pułtusk i Zespołu Szkół w Golądkowie.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku oraz funkcjonariuszy stołecznej Delegatury CBA wykazało, że w latach 2009 – 2017 Krzysztof N. dopuścił się szeregu przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Jako dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 2 milionów złotych Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Rolnictwa reprezentujące Skarb Państwa poprzez poświadczenie nieprawdy co do uczestnictwa 355 osób w dwóch edycjach fikcyjnie zorganizowanego szkolenia osób niepełnosprawnych oraz przywłaszczając przyznane tym osobom 350 tabletów o wartości 112 tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu i modernizacji budynku szkoły w Golądkowie zawyżał koszty oraz aprobował rachunki za fikcyjne prace, czym doprowadził do strat w kwocie około 400 tysięcy złotych na szkodę kierowanej przez siebie instytucji. Jako Burmistrz Pułtuska wyrządził Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych szkodę w wysokości około 7,6 miliona złotych poprzez zawarcie umów na lata 2015 – 2017 dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości w wysokości nie pokrywającej kosztów wykonania usługi.

Wielowątkowe śledztwo

Krzysztof N. usłyszał w sumie 18 zarzutów, w tym zarzuty żądania i przyjęcia korzyści majątkowej o znacznej wartości w związku z projektowaniem i budową żłobka w Pułtusku, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby, a także podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych poprzez zatajenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Pozostałych 12 osób odpowie przed Sądem za przestępstwa urzędnicze, korupcyjne i przeciwko mieniu, w tym popełnione wspólnie z Krzysztofem N.

Prokurator zabezpieczył majątek oskarżonych.

Na poczet obowiązku naprawienia szkody, możliwych do orzeczenia grzywien i kosztów postępowania prokurator zabezpieczył nieruchomości, pojazdy oraz udziały w spółkach o łącznej wartości ponad 2, 6 miliona złotych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…