pultuszczak

Facebook


Jakie plany na przyszłość?

2017-08-25 10:24:48

Kolejna garść ciekawych informacji z niedawno zorganizowanej konferencji prasowej burmistrza. Warto wiedzieć na o mamy oczekiwać i z czego rozliczać pod koniec kadencji, choć sam Krzysztof Nuszkiewicz przyznaje, że na realizację wszystkich zamierzeń potrzebuje przynajmniej dwóch… Pochylmy się więc nad planowanymi w gminie inwestycjami

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację istniejącego punktu przy ul. Rybitew w Pułtusku oraz utworzenie nowego w Płocochowie. Całkowity koszt to pawie 726 tys., wysokość dotacji 524 215 zł.

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GRABÓWCU

Przebudowane mają być zewnętrzne powierzchnie targowiska i budynek zaplecza administracji. Zadanie obejmuje również wykonanie toalety ogólnodostępnej, instalacji fotowoltaicznej, przebudowę budynku usługowego oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Ma to kosztować nieco ponad 2 mln złotych, z czego niespełna milion ma pochodzić z dotacji.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MCKiS

Termomodernizacja będzie obejmowała: budowę instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, wymianę grzejników oraz przewodów instalacji grzewczej, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, docieplenie stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropodachów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, docieplenie posadzek na gruncie wraz z izolacją poziomą, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych wraz z ich osuszeniem, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego na nowe wraz z więźbą dachową, remont tynków zewnętrznych wraz z malowaniem elewacji, prace odtworzeniowe i budowę instalacji odgromowej. Całkowity koszt projektu to 2 563 667 zł, a dotacja to 1 236 900 zł.

STREFY ZIELENI I REKREACJI W PUŁTUSKU

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta, a mianowicie: pasażu Klenczona, parku Narutowicza, bulwarów wraz z alejkami Gomulickiego, parku osiedlowego Wyszkowska, parku na Skarpie, parku Grabówiec. Jest to inwestycja oszacowana na prawie 3 mln zł, z czego nieco ponad 2,5 mln ma pochodzić z dotacji.

ŚCIEŻKA PIESZO – ROWEROWA PUŁTUSK – KACICE

Ciąg pieszo – rowerowy będzie budowany w pasie drogi krajowej 61, na zasadzie porozumienia o współpracy partnerskiej między gminą Pułtusk, a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Gmina Pułtusk zobowiązała się do opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej zadania, czyli między innymi projektów budowlanych wszystkich wymaganych branż (w tym drogowa, elektryczna).

Ciąg pieszo – rowerowy będzie miał nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,5 m. Będzie przebiegał po zachodniej stronie DK 61 od wsi Kacice do granic miasta Pułtuska. Poprowadzono go w pasie drogowym za istniejącym rowem przydrożnym.

zdjęcie: Marzy nam się inny pasaż Klenczona

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *