pultuszczak

Facebook


JAKA DROGA BYŁA, WSZYSCY PAMIĘTAJĄ

2019-05-30 12:37:43

Odebrano odcinek użytkowanej już drogi powiatowej Grabówiec – Zatory. W wydarzeniu uczestniczył minister środowiska Henryk Kowalczyk, starosta Jan Zalewski, wójt Gminy Zatory Grzegorz Falba, samorządowcy, przedstawiciele Nadleśnictwa Pułtusk i Lasów Państwowych. Poświęcenia drogi oraz mostu na Prucie dokonał ks. Mirosław Danielski, proboszcz zatorskiej parafii

– Mamy dziś okazję podziękować wszystkim państwu, którzy byli zatroskani o to, żeby ta droga powstała: panu ministrowi Kowalczykowi, mojemu profesorowi z Golądkowa, panu staroście, panu wójtowi i wszystkim państwu zaangażowanym w troskę o dobro naszej ojczyzny, a w tym przypadku naszej małej, zatorskiej ojczyzny.  Gdyby nie było tego mostu, to po prostu trzeba by było przechodzić tę rzekę wpław, jak Izraelici przechodzili przez Morze Czerwone, kiedy wracali z niewoli egipskiej. Jest  potrzebny, będzie dobrze służył i prośmy o to, żeby Pan Bóg błogosławił wszystkim kierowcom poruszającym się po tej drodze. Jest piękna, wśród pięknych lasów – zwrócił się do zebranych  ks. M. Danielski.

– Witam państwa na oddaniu inwestycji przebudowa drogi i mostu w stronę Zator. Dzisiaj jest odbiór dwóch inwestycji – od mostu w stronę Pułtuska, odcinek 7 km 400 m, nakłady w kwocie  5 milionów 600 tysięcy i kolejna, czyli przebudowa  mostu i drogi  w stronę Zator.  Zostało przebudowane 1 km 200 m drogi, inwestycja dwa i pół miliona złotych. Ta pierwsza inwestycja finansowo układało się następująco: Lasy Państwowe dołożyły 2 miliony 600 tysięcy zł, pan wójt i Rada Gminy Zatory 700 tysięcy, powiat dwa i pół miliona – poinformował starosta  Zalewski, dziękując jednocześnie za współpracę i pomoc finansową ministrowi Kowalczykowi, nadleśniczemu NP, LP,  wójtowi Falbie oraz radnym.

– Jaka droga była, wszyscy pamiętają – remont był zrobiony niedawno. To takie trochę okno, czyli jedyne połączenie Gminy Zatory  z powiatem pułtuskim. To jedyne połączenie zostało wreszcie ukończone dzięki montażowi finansowemu. W ub. r. Lasy Państwowe swoim wysiłkiem finansowym na STULECIE  NIEPODLEGŁOŚCI  przeznaczyły sto milionów zł na drogi samorządowe. Te środki finansowe mogły wspierać drogi samorządowe, które są związane z gospodarką leśną. Ta droga jak żadna inna, wyjątkowo na swoim odcinku, przebiega przez tereny LP – podał H. Kowalczyk.

Przedstawiciel LP mówił o współpracy z samorządem w rożnych dziedzinach, ale za nadrzędną dla lokalnej społeczności uznał „współpracę na poziomie budowania infrastruktury, która lokalnej społeczności  daje możliwości łatwiejszego korzystania ze swoich terenów”. – Właśnie te lokalne aspekty Lasom Państwowym  są stawiane  na pierwszym miejscu, żebyście państwo z LASAMI dobrze kooperowali.

Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie, przez pracowników firmy Drogi i Mosty,  wybitnego drogowca – emeryta Mariana Kasińskiego. To on w `65 roku rozpoczął budowę tej drogi.

Przebudowa mostu przez rzekę Prut w m. Zatory wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3432W na odc. w m. Zatory (1,2km)”
Wartość inwestycji ogółem: 2 544 253,00 zł
– Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 1 272 126,00 zł,
– Środki własne Powiatu:
1 272 127,00 zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec
i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” (7,4 km),
Wartość inwestycji ogółem: 5 802 993,00 zł, w tym
– Lasy Państwowe – Środki Funduszu Leśnego – 2 600 000,00 zł,
– dotacja Gminy Zatory –
700 000 zł,
– środki własne Powiatu –
2 502 993,00 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *