pultuszczak

Facebook


Jak złożyć zeznanie i nie zrobić błędu

2016-02-03 11:27:43

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku uprzejmie przypomina, że podatnicy obowiązani do złożenia zeznania o wysokości uzyskanego dochodu/ poniesionej straty w 2015 roku, powinni tego dokonać do dnia 02.05.2016r. na jednym z formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39.

Wybór formularza zależy od tego z jakiego tytułu uzyskaliśmy przychody. Pamiętajmy też, że zeznanie podatkowe należy złożyć nawet wtedy, gdy działalność gospodarcza została zawieszona.
W rozliczeniu za 2015 rok nadal można skorzystać z dotychczas obowiązujących ulg podatkowych. Najpopularniejsze z nich to ulga na dziecko, rehabilitacyjna i internetowa.
Składając zeznanie podatkowe należy zwrócić uwagę na to, aby nie popełnić błędów. Pamiętajmy szczególnie o tym, że:
rozliczamy się zawsze na aktualnym formularzu,
podajemy prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
posługujemy się adresem zamieszkania, a nie adresem zameldowania,
zaznaczamy, czy jest to zeznanie czy korekta zeznania podatkowego,
zeznanie podatkowe zawsze PODPISUJEMY,
do zeznania należy dołączyć odpowiednie załączniki (np. PIT/O, PIT/B),
wykazujemy wszystkie przychody,
właściwie zaokrąglamy, w szczególności podstawę obliczenia podatku oraz kwotę podatku,
podajemy poprawny numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać 1% podatku należnego,
dokonujemy aktualizacji numeru rachunku bankowego zgłoszonego w Urzędzie – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące podatnikami VAT aktualizacji rachunku dokonują WYŁĄCZNIE na formularzu ZAP-3.
Najprostszym sposobem na uniknięcie błędu w zeznaniu podatkowym jest złożenie zeznania za pośrednictwem Internetu, korzystając z formularza interaktywnego lub aplikacji e-Deklaracje (www.finanse.mf.gov.pl). Program sprawdza poprawność sporządzenia zeznania, podpowiada, które pola należy wypełnić, ale co najważniejsze pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć wizyty w urzędzie.
Podatników, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub którzy chcieliby się nauczyć jak złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną zapraszamy do siedziby Urzędu. W pokoju nr 5 (budynek A, parter) przygotowane zostało stanowisko komputerowe, na którym można takie zeznanie wypełnić (samodzielnie lub z pomocą pracownika Urzędu) i przesłać przez Internet.
NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
KATARZYNA WRÓBLEWSKA

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *