pultuszczak

Facebook
Jak wybrać cement budowlany?

2022-11-02 12:08:08
Różne prace budowlane wymagają różnych odmian cementu. Różnorodność opcji dostępnych na rynku sprawia, że trudno jest dokonać świadomego wyboru. Dobór odpowiedniego cementu ma ogromne znaczenie, ponieważ gwarantuje trwałość projektu budowlanego. Dobrze wyselekcjonowany produkt sprawia, że materiał będzie odporny na degradację środowiska i pozwoli zaoszczędzić na przyszłych kosztach konserwacji czy odbudowy.

Podział cementu

Najbardziej ogólną klasyfikację stanowi podział na cement hydrauliczny i niehydrauliczny. Cement hydrauliczny twardnieje w obecności wody, podczas gdy cement niehydrauliczny nie wymaga wody, aby zgęstnieć i zmienić stan skupienia na bardziej zwarty i twardy, ponieważ do tego celu służy mu obecny w powietrzu dwutlenek węgla.

Najszerzej stosowany jest cement portlandzki oraz cement siarczanoodporny. W większości przypadków i w niewymagających okolicznościach ten pierwszy sprawdza się najlepiej –  zwłaszcza w suchym klimacie i niezasolonym (tj. o niskim poziomie zasolenia wód gruntowych) środowisku. Jest używany w całym procesie budowy konstrukcji.

W konstrukcjach znajdujących się w pobliżu akwenów lub na obszarach przybrzeżnych, do budowy, zwłaszcza fundamentów, należy używać cementu odpornego na siarczany. Nie podlega on kurczeniu ani w warunkach mokrych, ani w suchych (innymi słowy ma wysoką odporność na kurczenie). Ponadto jego zastosowanie zapobiegnie również korozji stali w budynku. Jednak ten rodzaj cementu nie nadaje się do wykorzystania w budownictwie morskim.

Zastosowanie cementu

Gdy mowa o zastosowaniu cementu w budownictwie, jest on materiałem, który nigdy nie jest używany samodzielnie. Zawsze miesza się go z innymi materiałami, takimi jak piasek, woda i żwir. Jest to nieuniknione i potrzebne, aby uzyskać konsystencję i właściwości odpowiadające różnym wymaganiom mieszkaniowym. Utwardzanie betonu lub cementu oznacza utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgotności i temperatury po związaniu i wylaniu. Dlatego najlepiej budować konstrukcje przy słonecznej i ciepłej pogodzie, aby suszenie przebiegało sprawnie, a temperatura była utrzymywana na optymalnym i w miarę wyrównanym poziomie. Aby utrzymać poziom wilgoci, wielokrotnie stosuje się wodę w celu utwardzenia betonu konstrukcji. Zwykle materiał wysycha w ciągu od 24 do 48 godzin, ale proces utwardzania trwa wyraźnie dłużej, bo co najmniej siedem dni. Taki czas potrzebny jest, aby uzyskać strukturę o 50% mocniejszą niż niepoddany żadnej obróbce cement.

Na co zwrócić uwagę wybierając cement?

Istnieje kilka ważnych czynników, które warto sprawdzić bezpośrednio w miejscu, w którym decydujemy się na zakup cementu:

– data pakowania – należy sprawdzić datę pakowania na worku z cementem, ponieważ wraz z wiekiem jego wytrzymałość maleje. Producent powinien określić na opakowaniu minimalny czas gwarancji odpowiedniego działania towaru,
– 
kolor – Cement w danej partii powinien mieć jednolity kolor. Różnica w kolorze może wskazywać na nadmiar wapna lub gliny, ale też na nieodpowiedni stopień wypalenia (jeśli jego barwa jest zróżnicowana),
– obecność grudek: po otwarciu torby z cementem, nie powinny być widoczne/wyczuwalne żadne grudki. Brak zbrylenia proszku zapewnia, że ​​nie doszło jeszcze do żadnego wiązania.

Wysokiej jakości cement dostępny jest na https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/materialy-sypkie/cement

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *