pultuszczak
Jak uzyskać certyfikat BREEAM dla magazynu?

2023-05-31 11:47:45
Świadomość wagi kwestii środowiskowych nieustannie rośnie, a wraz z nią wzrasta zapotrzebowanie na proekologiczne rozwiązania dla biznesu, w szczególności dla przemysłu i logistyki. Aby sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się rynku i być gotowym na nadchodzące regulacje środowiskowe, przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z magazynów zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. Jedną z metod oceniania obiektów logistycznych pod kątem tego, jak bardzo są one przyjazne środowisku, jest certyfikacja w systemie BREEAM.

System certyfikacji BREEAM — co to takiego?

Certyfikat BREEAM potwierdza zgodność poddawanego ocenie obiektu z kryteriami kluczowymi dla możliwości określenia budynku jako przyjaznego środowisku i zbudowanego zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W systemie certyfikacji tą metodą premiowane są rozwiązania wspomagające ochronę lokalnej przyrody, stosowanie legalnie i odpowiedzialnie pozyskanych materiałów oraz troska o zapewnienie pracownikom obiektu warunków sprzyjających zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Szczegółowe kryteria i obszary poddawane ocenie omawiamy w dalszej części artykułu.

Brytyjski system certyfikacji budynków BREEAM został wprowadzony w latach 90. i od tego czasu zdążył zdobyć olbrzymią popularność na europejskich rynkach. Stanowi on bardziej przystosowaną do realiów Starego Kontynentu alternatywę dla amerykańskiego systemu oceny wielokryterialnej obiektów LEED. BREEAM cieszy się dużym uznaniem także w Polsce, a uzyskanie wysokiej oceny w tym systemie stanowi cenne wyróżnienie i pozwala cieszyć się prestiżem.

Poziomy certyfikacji BREEAM

Aby móc uzyskać certyfikat BREEAM, obiekt musi spełnić pewne podstawowe kryteria, które pozwolą zakwalifikować go do dalszej oceny. Uzyskanie przynajmniej 30% punktów pozwala na uzyskanie certyfikatu na najniższym poziomie Pass. Kolejnymi stopniami są Good (przynajmniej 45%), Very Good (>55%), Excellent (>70%) i najwyższy poziom, czyli Outstanding (>85%).

Na polskim rynku obiekty będące przykładami nowoczesnego zielonego budownictwa projektuje i buduje na przykład firma Panattoni, największy deweloper przemysłowy w Europie. Firma ma w swoim portfolio wiele powierzchni przemysłowych i magazynowych otrzymujących szczególnie wysokie noty w systemie certyfikacji BREEAM, w tym najwięcej certyfikowanych obiektów na Starym Kontynencie. Co więcej, od niemal dwóch lat wszystkie nowobudowane nieruchomości Panattoni przechodzą certyfikację tą metodą przynajmniej na poziomie Excellent. To właśnie ten deweloper zaprojektował i wybudował też pierwszy obiekt przemysłowy w Polsce certyfikowany na poziomie Outstanding — Panattoni Park Szczecin III. O aktualnie realizowanych przez Panattoni projektach oraz planowanych przedsięwzięciach przeczytasz na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl/aktualnosci.

Jak można uzyskać certyfikat BREEAM dla magazynu?

W procesie certyfikacji metodą BREEAM uczestniczą licencjonowani asesorzy, którzy dokonują analizy właściwości obiektu pod kątem zgodności z kryteriami kluczowymi dla uzyskania oceny w tym systemie. Weryfikują oni również zgodność deklaracji właściciela lub zarządcy z rzeczywistością i przeprowadzają audyt. Asesor utrzymuje kontakt z zespołem projektowym, dba o zebranie niezbędnej dokumentacji i pomaga w dostosowywaniu projektu do wymagań certyfikacji na określonym poziomie.

Aby uzyskać certyfikat BREEAM dla magazynu, należy poznać kryteria oceny obowiązujące w tym systemie. Kluczowe jest tu 10 kategorii:

  • Zarządzanie,
  • Zdrowie i dobre samopoczucie,
  • Energia,
  • Transport,
  • Woda,
  • Materiały,
  • Odpady,
  • Wykorzystanie terenu i ekologia,
  • Zanieczyszczenia,
  • Innowacje.

W ramach każdej kategorii wyznaczone zostały tzw. punkty krytyczne (ich spełnienie jest niezbędne, by zakwalifikować obiekt do certyfikacji), wymagania minimalne oraz wymagania dodatkowe.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *