pultuszczak

Facebook


Jak przechowywać żywność w magazynie?

2018-08-08 2:47:46

Żywność, choć nie należy do najbardziej kosztownych towarów, jest jednym z trudniejszych do magazynowania towarów. Wynika to oczywiście z tego, że ma ona określone terminy przydatności do spożycia. Dodatkowo, w wielu przypadkach musi być przechowywana w określonych warunkach pod względem temperatury czy wilgoci. To powoduje, że magazyny przeznaczone do przechowywania żywności to konstrukcje, które są nierzadko bardzo zaawansowane technicznie i bardzo złożone pod względem konstrukcyjnym.

 

 

Żywność, choć nie należy do najbardziej kosztownych towarów, jest jednym z trudniejszych do magazynowania towarów. Wynika to oczywiście z tego, że ma ona określone terminy przydatności do spożycia. Dodatkowo, w wielu przypadkach musi być przechowywana w określonych warunkach pod względem temperatury czy wilgoci. To powoduje, że magazyny przeznaczone do przechowywania żywności to konstrukcje, które są nierzadko bardzo zaawansowane technicznie i bardzo złożone pod względem konstrukcyjnym.

W przypadku wielu rodzajów żywności, przez cały czas ich przechowywania aż do momentu skonsumowania, muszą one być trzymane w odpowiednich warunkach. Nawet krótkotrwałe zaniedbanie tego może doprowadzić do jej zepsucia się, a tym samym do strat finansowych. Dotyczy to nie tylko żywności mrożonej, ale też chłodzonej. Nawet tzw. produkty świeże są bardzo wrażliwe na zawyżone temperatury. Dlatego mroźnie i magazyny chłodnicze to miejsca, które muszą sprawnie działać, aby produkty zawsze miały optymalne warunki.

Magazyny zgodne z przepisami

O tym, jak muszą wyglądać i jak być wyposażone magazyny do przechowywania żywności, decydują nie tylko wymagania samych towarów. Żywność jest bowiem tym towarem, który w przypadku zaniedbań i zepsucia się, może stanowić potencjalnie bardzo duże zagrożenia dla człowieka, z zagrożeniem życia włącznie. Dlatego o standardach, jakie należy zachować w magazynach, decydują również przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Określają one, jak musi wyglądać magazyn, jak musi być wyposażony, jak muszą zachowywać się i jak ubierać pracownicy załogi. W tym względzie ważne są różne parametry, odległości pomiędzy poszczególnymi obszarami itd. Jest to ważne już na etapie projektowania budynku przez firmy, które chcą wynająć magazyn lub sprzedać.

Magazyny optymalne do rodzaju żywności

Chcąc postawić czy wynająć magazyn do żywności, należy też dobrać go odpowiednio do wymagań, jakie stawiają producenci żywności. W przypadku magazynów, gdzie przechowywane są różne rodzaje żywności, na przykład w centrach logistycznych dla sieci handlowych, magazyny muszą mieć wydzielone strefy pod różne produkty. Bardzo dużo takich magazynów dostępnych jest np w Katowicach: http://www.katmagazyn.pl/magazyny/do-wynajecia/katowice Znajdziemy tam więc zarówno obszary, w których warunki mogą być dowolne, jak również takie, gdzie ważna jest odpowiednia wilgotność i temperatura. Odrębnym obszarem są magazyny chłodnicze oraz mroźnie. Poszczególne strefy muszą być też oddzielone od siebie, aby nawzajem na siebie nie wpływać negatywnie.

Czynniki negatywnie wpływające na żywność

Różne rodzaje żywności mają różne wymagania co do sposobu przechowywania. Na jakość żywności wpływa wiele czynników zewnętrznych: temperatura, wilgoć, a nawet światło. Należy zatem zapewnić żywności, że nie zostanie narażona na zbyt wysokie lub niskie temperatury, na zawilgocenie czy na dostęp światła. Skrajne zaniedbanie pod tym względem może nawet doprowadzić do zniszczenia opakowań, które wydają się z reguły być odporne na działanie takich czynników.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *