pultuszczak

Facebook


Inwestycje PWiK

2017-07-07 12:57:39

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku jest zaopatrzenie mieszkańców miasta i gminy w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz realizacja usług w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych

Długość obsługiwanej sieci wodociągowej wynosi 190 km. Eksploatowanych jest 5 studni głębinowych na ujęciu wody pitnej na Rybitwi oraz dwie studnie głębinowe na ujęciu w Trzcińcu. W 2016 roku sprzedano 887 tys. m3 wody. Eksploatowanych jest około 61 km sieci kanalizacji sanitarnej. Ilość odebranych ścieków wyniosła w 2016 roku 627 tys. m3. W 2016 roku przedsiębiorstwo realizowało także usługi na rzecz społeczności lokalnej, polegające na budowie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych o łącznej wartości 172 tys. zł. Nakłady inwestycyjne zakończone w 2016 roku przekroczyły kwotę 674 tys. zł. Zrealizowano: kanalizację w ul. Mickiewicza – wartość 8.406,36 zł; wodociąg w Grabówcu – wartość 21.705,38 zł; wodociąg w ul. Łąkowej, Zalewowej i Łabędziej – wartość 24.921,29 zł,; wodociąg na Targowisku Miejskim na Popławach – wartość 11.630,47 zł; wodociąg w Gnojnie – wartość 18.947,63 zł; zmodernizowano 2 dyfuzory – wartość 75.970 zł; odpłatnie nabyto prawo własności sieci kanalizacyjnej w ul. Tartacznej – wartość 343.302 zł; wymieniono sprzęt i oprogramowanie komputerów z serwerem – wartość 69.407,15 zł, zakupiono urządzenia do obsługi technicznej stanowisk pracy oraz środki trwałe o wartości 56.189,50 zł. W 2016 roku, w ramach zadań zleconych przez Gminę Pułtusk, przedsiębiorstwo wybudowało sieć wodociągową w Płocochowie oraz przyłącze wodociągowe do świetlicy w Gnojnie. W tym też roku wykonano: remont pokrycia dachowego na budynku administracyjnym i Stacji Uzdatniania Wody – wartość 27.000 zł, naprawę wirówki osadowej – wartość 22.510 zł, regeneracji studni 9B i 13 B – wartość 27.175 zł, remont kapitalny pomp i agregatów pomp – wartość 24.850,32 zł. W 2016 roku PWiK Sp. z o.o. osiągnęło zysk finansowy większy od planowanego – to rezultat zwiększonej sprzedaży wody i przyjętych ścieków oraz ilości wykonanych usług. W lipcu 2016 roku zarząd PWiK Sp. z o.o. złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”. W dniu 8 maja 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu, którego efektem będzie budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 11 km, wymiana urządzenia do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków, a także zakup samochodu specjalistycznego WUKO do czyszczenia kanalizacji. Całkowita wartość inwestycji brutto – 20.631.562 zł. Dotacja z Unii Europejskiej, którą przedsiębiorstwo otrzymało – 10.714.135,32 zł. Pozostałe środki finansowe na wykonanie inwestycji to: dokapitalizowanie spółki w latach 2017 – 2019 przez Gminę Pułtusk, udział własny oraz pożyczka z NFOŚiGW. Harmonogram planowanych robót przewiduje rozpoczęcie prac w 2017 roku, a ich zakończenie w połowie 2020 roku. Prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej będą realizowane w ulicach: Kościuszki, w Al. Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, New Britain, Glinki, Śniegockiego, drodze wewnętrznej GS, Mickiewicza /odcinek od ul. Pana Tadeusza do wjazdu do GS/, Wiśniowej i Winogronowej, Pod Wróblem, Białowiejskiej, Zielonej Dróżki, Wspólnej, Rybitew.
Zbigniew Tołłoczko
Rzecznik Prasowy Spółek Gminy Pułtusk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *