pultuszczak

Facebook


Inwestycje PWiK

2017-07-07 12:57:39

Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Pułtusku jest zaopatrzenie mieszkańców miasta i gminy w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków oraz realizacja usług w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych

Długość obsługiwanej sieci wodociągowej wynosi 190 km. Eksploatowanych jest 5 studni głębinowych na ujęciu wody pitnej na Rybitwi oraz dwie studnie głębinowe na ujęciu w Trzcińcu. W 2016 roku sprzedano 887 tys. m3 wody. Eksploatowanych jest około 61 km sieci kanalizacji sanitarnej. Ilość odebranych ścieków wyniosła w 2016 roku 627 tys. m3. W 2016 roku przedsiębiorstwo realizowało także usługi na rzecz społeczności lokalnej, polegające na budowie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych o łącznej wartości 172 tys. zł. Nakłady inwestycyjne zakończone w 2016 roku przekroczyły kwotę 674 tys. zł. Zrealizowano: kanalizację w ul. Mickiewicza – wartość 8.406,36 zł; wodociąg w Grabówcu – wartość 21.705,38 zł; wodociąg w ul. Łąkowej, Zalewowej i Łabędziej – wartość 24.921,29 zł,; wodociąg na Targowisku Miejskim na Popławach – wartość 11.630,47 zł; wodociąg w Gnojnie – wartość 18.947,63 zł; zmodernizowano 2 dyfuzory – wartość 75.970 zł; odpłatnie nabyto prawo własności sieci kanalizacyjnej w ul. Tartacznej – wartość 343.302 zł; wymieniono sprzęt i oprogramowanie komputerów z serwerem – wartość 69.407,15 zł, zakupiono urządzenia do obsługi technicznej stanowisk pracy oraz środki trwałe o wartości 56.189,50 zł. W 2016 roku, w ramach zadań zleconych przez Gminę Pułtusk, przedsiębiorstwo wybudowało sieć wodociągową w Płocochowie oraz przyłącze wodociągowe do świetlicy w Gnojnie. W tym też roku wykonano: remont pokrycia dachowego na budynku administracyjnym i Stacji Uzdatniania Wody – wartość 27.000 zł, naprawę wirówki osadowej – wartość 22.510 zł, regeneracji studni 9B i 13 B – wartość 27.175 zł, remont kapitalny pomp i agregatów pomp – wartość 24.850,32 zł. W 2016 roku PWiK Sp. z o.o. osiągnęło zysk finansowy większy od planowanego – to rezultat zwiększonej sprzedaży wody i przyjętych ścieków oraz ilości wykonanych usług. W lipcu 2016 roku zarząd PWiK Sp. z o.o. złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”. W dniu 8 maja 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie tego projektu, którego efektem będzie budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 11 km, wymiana urządzenia do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków, a także zakup samochodu specjalistycznego WUKO do czyszczenia kanalizacji. Całkowita wartość inwestycji brutto – 20.631.562 zł. Dotacja z Unii Europejskiej, którą przedsiębiorstwo otrzymało – 10.714.135,32 zł. Pozostałe środki finansowe na wykonanie inwestycji to: dokapitalizowanie spółki w latach 2017 – 2019 przez Gminę Pułtusk, udział własny oraz pożyczka z NFOŚiGW. Harmonogram planowanych robót przewiduje rozpoczęcie prac w 2017 roku, a ich zakończenie w połowie 2020 roku. Prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej będą realizowane w ulicach: Kościuszki, w Al. Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, New Britain, Glinki, Śniegockiego, drodze wewnętrznej GS, Mickiewicza /odcinek od ul. Pana Tadeusza do wjazdu do GS/, Wiśniowej i Winogronowej, Pod Wróblem, Białowiejskiej, Zielonej Dróżki, Wspólnej, Rybitew.
Zbigniew Tołłoczko
Rzecznik Prasowy Spółek Gminy Pułtusk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *