pultuszczak

Facebook


ALARM POWODZIOWY!

2018-01-19 5:02:53

KOMUNIKAT POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO z dnia 19 stycznia 2018 roku
o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu pułtuskiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku informuje, że w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Narew na wodowskazie w Pułtusku oraz ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w gminie Pułtusk, Zarządzeniem Nr 5/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego, od godz. 14:00 dnia 19 stycznia 2018 roku na terenie powiatu pułtuskiego został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy dla gmin: Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, organy zarządzania kryzysowego gmin oraz służy powiatowe monitorują sytuację i podejmują stosowne działania zgodnie z stanami wody i obowiązującą procedurą.
Szczegółowe zasady zachowania się ludności określą organy zarządzania
kryzysowego gmin.

INFORMCJA O STANIE WÓD RZEKI NAREW z 19.01.2018, godz. 14.00
Utrzymywały się one nadal w strefie stanów wysokich i kształtowały się następująco:
– 19.01.2018r, godz. 08.00 – 448 cm,
– 19.01.2018r, godz. 10.00 – 448 cm,
– 19.01.2018r, godz. 12.00 – 450 cm,
– 19.01.2018r, godz. 14.00 – 452 cm.
Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim naszym mieszkańcom dziś rano odbył się rekonesans obszarów najbardziej zagrożonych przez powódź. W jego wyniku Burmistrz Miasta Pułtusk wydał zarządzenia o ewakuacji ludności w związku z wystąpieniem masowego zagrożenia. Obowiązek ten dotyczy osób zamieszkałych w Pułtusku przy ul. Pod Wróblem i w miejscowości Pawłówek.
Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych i podnoszącego się poziomu rzeki obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla większości mieszkańców Pułtuska. Utrudnienia (głównie z przejazdem) występują jedynie na ul. Pod Wróblem i na drodze Pułtusk – Ponikiew, gdzie został wyznaczony objazd.
Ponadto kontynuowane jest monitorowanie wszystkich urządzeń chroniących Pułtusk i okolice przed powodzią oraz newralgicznych odcinków dróg i wałów przeciwpowodziowych.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO
W PUŁTUSKU

I jeszcze jedna ważna informacja
Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż w związku z wystąpieniem podtopień w miejscowości Ponikiew nie będzie kursował autobus komunikacji miejskiej w tym kierunku od dnia 19 stycznia 2018 r. do odwołania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *