pultuszczak

Facebook


INFORMACJA O STANIE WÓD RZEKI NAREW – na godz. 10:00 dnia 21.01.2018 r.

2018-01-21 2:35:00

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że w ciągu ostatnich godzin stwierdzono dalsze obniżenie stanów wody na rzece Narew

Niemniej jednak Narew nadal utrzymywała się w strefie stanów wysokich i osiągała na wodowskazie w Pułtusku następujące wskazania:
– 20.01.2018r. godz. 22:00 – 445 cm,
– 20.01.2018r. godz. 24:00 – 445 cm,
– 21.01.2018r. godz. 02:00 – 443 cm,
– 21.01.2018r. godz. 04:00 – 442 cm,
– 21.01.2018r. godz. 06:00 – 440 cm,
– 21.01.2018r. godz. 08:00 – 438 cm,
– 21.01.2018r. godz. 10:00 – 438 cm.
Pomimo zaobserwowanych spadków cały czas kontynuowane jest monitorowanie wałów i pozostałych urządzeń chroniących Pułtusk i okolice przed powodzią. W powyższych działaniach brały udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności: OSP Grabówiec, OSP Gromin, OSP Przemiarowo, OSP Kacice, OSP Płocochowo i w ramach współdziałania OSP Pniewo. Ponadto w akcji uczestniczyła również młodzież z Pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313, w ramach rozpoznania żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a także – cały czas – pracownicy Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Oprócz rutynowych działań polegających na patrolowaniu, zabezpieczano również miejsca, w których pojawiły się przecieki spowodowane naturalną filtracją.
W związku ze zmieniającą się sytuacją utrudnienia w ruchu występują już tylko w Pułtusku na ul. Pod Wróblem i w okolicach parku Solna (zakaz wjazdu na teren parku). Rano około godz. 08.00 pracownicy Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przywrócili ruch pojazdów na drodze Pułtusk – Ponikiew.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zagrożenia powodziowego udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku pod całodobowym numerem telefonów: 0 23 692 06 12 lub 505 013 175.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO W PUŁTUSKU

Zdjęcie: Narew zalała obiekty Domu Polonii. Miejmy nadzieję, że sytuacja dalej będzie się stabilizować

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *