pultuszczak

Facebook

Ile mogą zarabiać kierownicy?

2022-03-23 6:40:20

W lutym tego roku burmistrz wydał zarządzenie

Zarządzenie dotyczy maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz żłobka Miejskiego w Pułtusku. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób na tych stanowiskach nie może przekroczyć kwoty 9500 złotych brutto, a w jego skład wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek specjalny, który może zostać przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań na czas określony. I tak dyrektor, kierownik jednostki może mieć pensję zasadniczą w kwocie maksymalnie 6000 zł,  a dodatek funkcyjny w wysokości 2300 zł. Natomiast zasadnicza pensja zastępcy dyrektora, kierownika nie może przekroczyć 4800 zł, a dodatek to maksymalnie 1700 zł.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…