pultuszczak

Facebook


Hanna wie, jak uczyć religii

2016-11-09 12:24:59

Hanna Chojnowska, nauczycielka religii w PSP w Płocochowie, została laureatką diecezjalnego konkursu dla katechetów Moje pomysły na pracę z uczniem zdolnym

Hanna Chojnowska uczy religii – pamięta tę datę doskonale – od 1 marca 1990 roku. – Praca katechety jest dosyć trudna, zresztą jak nauczyciela uczącego języka polskiego czy każdego innego nauczyciela, aczkolwiek przynosząca wielką satysfakcję – powiedziała TYGODNIKOWI.
A konkurs? Jego współorganizatorem była kuria diecezjalna płocka. W jury zasiadali duchowni i metodycy religii. – W pracy, na sześciu stronach, przedstawiłam swoje pomysły na naukę z uczniem zdolnym. Do działań szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki śladami religijnymi) dołączyłam prezentację multimedialną, która zawierała opisane działania i zdjęcia z wyjazdów, konkursów, szkolnych biegów papieskich – jestem także nauczycielką wychowania fizycznego.
Zadowolony z sukcesu katechetki ks. proboszcz Sławomir Stefański: – Najpierw musieliśmy włożyć wiele wysiłku, pani dyrektor i ja, żeby Hannę do konkursu namówić. A to ze swojej skromności…
Hanna uczy dzieci z klas I-VI, także z zerówki. Jej zadaniem jest doprowadzenie uczniów do Pierwszej (trzecia klasa) i Drugiej Komunii (czwarta klasa, w bieżącym roku szkolnym również piąta). – Droga do uroczystości komunijnych rozpoczyna się już od września. Dzieci mają spotkania raz w miesiącu z księdzem proboszczem w kościele i z rodzicami. Podczas tych spotkań główną rolę odgrywa ksiądz Stefański, a na co dzień katecheta. Dzieci już do Pierwszej Komunii muszą umieć cały pacierz, oprócz tego muszą opanować odpowiedzi na 70 pytań, których się uczą przez cały rok. Systematyczna praca powoduje, że dzieci nie mają problemu z opanowaniem materiału. Jedynie zaniedbania w nauce powodują trudności – mówi Hanna.
Rodzice często pytają, czy dzieci mogą odpowiadać na pytania swoimi słowami. Mogą, aczkolwiek uczniom łatwiej przychodzi nauka pamięciowa, podana. – Przygotowania do Komunii to jedno, drugie to zgłębianie Pisma Świętego, nauka zachowania podczas świąt religijnych, zachowania w kościele. Dzieci są bardzo ciekawe Starego Testamentu, opowiadania dostarczają więc wielu wielu pytań. Pytania? Najczęściej dotyczące stworzenia człowieka.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *