pultuszczak

Facebook


Grupa SPEED już działa

2019-07-22 12:36:19

Na naszych drogach wciąż źle się dzieje, stąd potrzeba podnoszenia stanu bezpieczeństwa, która wynika z realizacji jednego z fundamentalnych zadań policji, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie ujawniania kierujących dopuszczających się agresywnych lub szczególnie niebezpiecznych zachowań na drogach, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu powołał do życia Zespół pod nazwą „SPEED”

Podobne Zespoły powstają na terenie całego kraju. Mazowieccy policjanci rozpoczęli realizację zadań od piątku, 19 lipca, od godz. 14.00.
Do dyspozycji 48 policjantów z 12 jednostek policji oddano 14 najnowszych radiowozów głównie maki BMW, w tym 11 nieoznakowanych wideorejestratorów. Ponadto do pomiarów prędkości pojazdów będą oni używać nowoczesnych laserowych mierników prędkości, które posiadają funkcję zapisu obrazu.

Policjanci będą patrolować przede wszystkim główne drogi, nawet z pominięciem granic administracyjnych powiatów. Może zdarzyć się także, że w jednym momencie na jednej drodze będzie współpracować nawet kilka patroli w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych.

Zespół SPEED będzie zwracać uwagę głównie na przypadki:

  • przekraczania prędkości,
  • niebezpiecznego wyprzedzania,
  • czynów godzących w bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,
  • zachowań agresywnych (np. jazda „na zderzak” i wywieranie presji na innych kierujących poprzez zmuszanie ich do określonego zachowania),
  • nielegalnych wyścigów.

W skład Zespołu wejdą nie tylko funkcjonariusze drogówki, ale także policjanci z pionów kryminalnych i do walki z cybeprzestępczością. Ich zadaniem będzie monitorowanie stron www i portali społecznościowych w celu uzyskiwania informacji o nielegalnych wyścigach lub osobach uprawiających notorycznie popisową i niebezpieczną jazdę – oczywiście w warunkach normalnego ruchu drogowego.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu nadal przyjmują zgłoszenia na skrzynkę mailową stopagresjidrogowej.kwp@mazowiecka.policja.gov.pl .
Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *