pultuszczak
Gmina Zatory. Kasa na halę i oświetlenie

2023-05-26 11:20:13

Gminie Zatory przyznano 250.791,86 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie pn. „Wymiana punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Zatory”.

Planowana inwestycja obejmuje demontaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach w ilości 197 sztuk, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego w ilości 197 sztuk, każda o mocy 50W, montaż zabezpieczeń osprzętu linii napowietrznej oraz montaż przewodów do opraw oświetleniowych.

Wymiana planowana jest w miejscowościach: Zatory, Borsuki Kolonia, Kępa Zatorska, Pniewo, Lutobrok, Gładczyn. Koszt całkowity zadania to 278.657,62 zł, dotacja – 250.791,86 zł – 90 % finansowania.
Gmina otrzymała również dofinansowanie na budowę obiektu sportowego. 15 maja, wójt gminy Grzegorz Falba podpisał umowę w sprawie dofinansowania budowy hali sportowej z boiskiem i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Zatorach.

Na mocy podpisanej umowy, gmina Zatory otrzyma dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości
1 347 899 mln zł.

To kolejne wsparcie finansowe na budowę hali – wcześniej gmina  pozyskała dofinansowania z dwóch źródeł: 3 439 200 mln zł z rządowych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020” oraz 700 000 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Hala sportowa to długo wyczekiwana inwestycja. Cały czas trwają intensywne prace przy jej budowie – obecnie wykonywana jest elewacja zewnętrzna.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *