pultuszczak

Facebook


Gmina zakupiła 1250 pojemników na bioodpady

2021-02-04 7:07:24

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku z 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, od 1 stycznia br. dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadzono obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców, Gmina Pułtusk zakupiła 1200 szt. 120-litrowych i 50 szt. 240-litrowych nowych pojemników na bioodpady. Celem zakupu, podobnie jak w przypadku nabycia dwóch specjalistycznych samochodów do odbioru i transportu odpadów komunalnych, było usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów na ternie całej gminy.

Koszt zakupu pojemników: 95.460,30 zł.
źródło: UM Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *