pultuszczak

Facebook
GMINA ŚWIERCZE. Potrzebne pieniądze na trudne czasy?

2023-04-04 2:20:33

W tym wydaniu podajemy, jak poradzono sobie w Gminie Świercze z pozyskiwaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 (dane potwierdzone przez system teleinformatyczny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na 31 grudnia 2022r). Jak informowaliśmy wcześniej, Redakcja Tygodnika Pułtuskiego zwróciła się bezpośrednio do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o udostępnienie danych pokazujących wykorzystanie funduszy europejskich przez samorządy, firmy, fundacje i inne podmioty prawne w naszym powiecie. Z przekazanych do Redakcji przez Ministerstwo danych tabelarycznych wyodrębniliśmy wszystkie projekty zrealizowane na terenie Gminy Świercze. Ponownie interesowało nas zwłaszcza to, ile funduszy Unii Europejskiej pozyskał samorząd, czyli Urząd Gminy Świercze i podległe pod ten urząd instytucje.

W latach 2014 – 2020 wszystkie podmioty z terenu Gminy Świercze zrealizowały projekty warte łącznie 1.227.594,- zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniosło 874.671,- zł. Zatem ponad 71% kosztów tych inwestycji zostało pokryte z funduszy Unii Europejskiej.

Ogromnym zaskoczeniem okazał się zupełny brak projektów zrealizowanych przez Urząd Gminy Świercze! W tabeli za lata 2014 – 2020 ujęte zostały 62 projekty zrealizowane na terenie tej gminy. Na liście beneficjentów znalazły się fundacje, stowarzyszenie, instytuty badawcze, osoby prowadzące działalność gospodarczą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe. Dziedziny, w których realizowano unijne projekty to telekomunikacja, edukacja, turystyka, opieka zdrowotna, opieka społeczna, usługi komunalne. Projektów gminnych brak….

Rzut oka do internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świercze zdaje się wyjaśniać taki stan rzeczy: w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy nie występuje żadne stanowisko lub referat, który miałby zajmować się pozyskiwaniem funduszy UE. Lektura “Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze na lata 2023 – 2036” rzuca trochę światła na ten temat: prognoza na bieżący rok zakłada istotny dopływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Mowa o kwotach bardzo znaczących w rocznym budżecie gminy. Opracowywanie projektów, które są dofinansowane przez Unię Europejską oczywiście nie jest obowiązkowe i dotyczy to także jednostek samorządowych. Jednak dziwi sytuacja, w której urząd gminy najwyraźniej nie korzysta z takiej możliwości – w innych gminach naszego powiatu urzędnicy starali się takie dofinansowania pozyskiwać, z mniejszym lub większym powodzeniem. Podobno od przybytku głowa nie boli – nie słyszałem o gminie, w której radni mogliby powiedzieć: “… tu u nas już wszystko co potrzebne zostało wykonane i o dodatkowe pieniądze nie musimy się starać”.

W latach 2014 – 2020 wspólnoty samorządowe, powiatowe i gminne jednostki samorządowe naszego powiatu zrealizowały projekty ze wsparciem funduszy UE łącznie warte ponad 136,5 mln. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 97,9 mln. zł. Blisko 72% kosztów tych inwestycji zostało pokryte z funduszy UE.

Warto się starać i warto próbować. W tych trudnych czasach chyba można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy oczekujemy, by urzędnicy podejmowali wszelkie starania, aby pozyskać każdy grosz jaki jest realnie dostępny.

Portal internetowy funduszedlamazowsza.eu na bieżąco podaje informacje przygotowywane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, podlegającą Marszałkowi województwa mazowieckiego. Jako ilustrację tego, że można, że warto – że należy sięgać po wsparcie funduszy UE, przedrukowujemy informację opublikowaną 1 marca 2023:

UWAGA

Już jest! Harmonogram konkursów o dofinansowanie z #FunduszeEuropejskie z perspektywy 2021-2027 na 2023 rok. To aż 42 konkursy i nabory, których wartość przekroczy 1,7 mld zł. Kto może skorzystać? Samorząd, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, powiatowe urzędy pracy, instytucje nauki i edukacji

Pierwsze konkursy startują już od 31 marca.

Wnioski o dofinansowanie z #FunduszeUE będzie można składać na: wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej,zakup średnich oraz ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP, budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozwój sieci kanalizacyjnych, działania powiatowych urzędów pracy.

Drugi kwartał to szansa na wsparcie z #UE m. in. na:szkolenia pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, realizację projektów z zakresu kontroli jakości powietrza, gospodarki odpadami, aktywizację zawodową kobiet, rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych, integrację migrantów, rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących.

W kolejnych wydaniach Tygodnika niezmiennie będziemy pisać o kwotach pozyskanych w ostatnich latach przez samorządowców ziemi pułtuskiej.

ZCZ

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *