pultuszczak

Facebook


Gmina Świercze: I tu autobusów nie będzie

2019-12-09 10:14:26

Mieszkanka Kowalewic Nowych w gminie Świercze ponowiła zadane półtora miesiąca temu wójtowi pytanie, dotyczące wznowienia połączeń autobusowych na trasie Strzegocin – Warszawa przez Kowalewice.Chciała się dowiedzieć, czy coś w tej sprawie się zadziało, ze względu na, jak to określiła, „dezorganizację jej życia rodzinnego i zawodowego”. Możliwość dojazdu do pracy jest przecież kluczową sprawą, a nie wszyscy mogą jeździć własnym samochodem. Wójt Adam Misiewicz odpowiada: Niestety na ten temat nie mam dobrych wiadomości. Zwróciłem się do Starostów – Pułtuskiego i Nowodworskiego o reaktywowanie połączeń ponadgminnych. Nabór wniosków trwa jeszcze do 29 listopada, jednak warunki dofinansowania nie zachęcają do ponownego uruchamiania tras, gdyż kwota 1 zł do 1 km przejechanego przez autobus nie podnosi rentowności przewozów gdy z linii korzysta kilka osób. Na trasie Strzegocin-Nasielsk -12 km x 1 zł =12 zł dopłaty dla przewoźnika. Wpłynęła również petycja do Wójta i Rady Gminy Świercze w tej sprawie. Po zajęciu ostatecznych stanowisk, przez wszystkie wymienione wyżej organy, zamieszczę informację na stronie gminy.

Zbyt małe dofinansowanie do kilometra powoduje, ze dodatkowych autobusów nie będzie również w gminie Pułtusk, o czym informowaliśmy w poprzednim numerze.

Adam Misiewicz Wójt Gminy Świercze

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *