pultuszczak

Facebook


Gmina Obryte. Droga, kuchnia i oświetlenie

2019-09-06 1:18:43

To udało się zrobić


Zakończyły się prace przy przebudowa drogi gminnej Ciółkowo-Zambski Stare, na odcinku o długości 992,37 mb. Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowę, nawierzchnię bitumiczną, oznakowanie, roboty wykończeniowe. Wykonawcą była firma Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka. Łączny koszt inwestycji to około 555 tysięcy złotych.
Kolejną zakończoną inwestycją jest remont pomieszczeń kuchennych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Obrytem. Tu wykonawcą była firma USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE Dariusza Góreckiego. Remont obejmował malowanie i położenie glazury za łączną kwotę 33 893,39. Na realizację zadania Gmina Obryte pozyskała dofinansowanie z programu „ Posiłki w domu i w szkole” uruchomionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dzięki wymianie oświetlenia ulicznego, jaśniej jest w miejscowości Gródek Nowy. Wykonawca to firma USŁUGI ELEKTRYCZNE I BUDOWLANE Urszuli Turek. demontowano stare lampy z wysięgnikami, pomalowano wysięgniki, zamontowano nowe oprawy LED i przewody zasilające lampy oraz bezpieczniki. Łączny koszt wymiany 22 lamp wyniósł około 22.000 zł. Na realizację zadania gmina Obryte pozyskała kwotę 10.000 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

ED (źródło gmina Obryte)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *