pultuszczak

Facebook

GDZIE ZA POTRZEBĄ

2020-03-04 2:15:33

Do naszej REDAKCJI zadzwoniła zbulwersowana pani Maria, emerytowana nauczycielka, od niedana mieszkanka Pułtuska

Przedstawiła nam swoją historię związaną z wyjściem z koleżanką do centrum handlowego, ulokowanego na górze miasta, tam gdzie znajduje się  Rossman, Biedronka, Topaz i dalej Mrówka.

Pech chciał, że pani Maria zmuszona była udać się do WC. Ale gdzie? Pytała o możliwość skorzystania z toalety w kilku miejscach, niestety markety nie dysponują toaletami dla klientów. Jedynie w Mrówce byłaby możliwość grzecznościowego skorzystania z WC, ale tam awaria.

Jak sobie poradziła z problemem nasza czytelniczka, nie wiemy, wiemy jedynie,  że czuła się po prostu upokorzona, również rozbawieniem pracownic sklepów jej pytaniem o toaletę.

Przytoczmy tu jeszcze jedną z wypowiedzi, pana A, starszego mężczyzny, który przyjmuje leki na odwodnienie. Otóż wybrał się samochodem po zakupy do Biedronki i wychodząc z niej poczuł silny przymus skorzystania z toalety. Oddalił się nieco od samochodów na parkingu, odwrócił od nich i załatwił swoją potrzebę fizjologiczną. Wtedy to spotkał się z ostrą reprymendą ojca dziecka siedzącego w samochodzie. Czy się dziwić, że mężczyzna poczuł się i upokorzony sytuacją, i zawstydzony głosem ojca dziecka?

Tygodnik już podnosił temat braku  WC w przedstawionym wyżej miejscu, ale i tym razem skierował do zastępcy burmistrza Tomasza Sobieckiego kilka pytań. To jego odpowiedź w sprawie miejskich sanitariatów.

Przy Rynku na ul. Młodzieżowej funkcjonuje toaleta publiczna. Te zlokalizowane w samym Ratuszu również nie są zamknięte dla mieszkańców miasta. Odpowiedź na pytania dotyczące góry miasta znajdziemy w dużej mierze w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W paragrafie 3 rozporządzenia pojawia się definicja budynku użyteczności publicznej i jest to dość spory katalog. Należą do niego m.in.: budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty…. handlu, gastronomii, usług…

Rozdział 6 tego rozporządzenia reguluje kwestie pomieszczeń higienosanitarnych i możemy w nim przeczytać, że w budynku użyteczności publicznej należy urządzić ustępy ogólnodostępne, z wyjątkiem budynków obsługi bankowej, handlu i usług o powierzchni do 100 mwłącznie. Jestem przekonany, że wymienione przez Panią punkty spełniają te kryterium. Myślę, że nie należy wyważać otwartych drzwi budując kolejne budynki w miejscu, gdzie i tak jest ciasno, a tym bardziej dodatkowo płacić za coś, co już należy do obowiązków właścicieli budynków. Pozostaje kwestia, w jaki sposób je wyegzekwować. Być może odpowiedzi znajdziemy u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub w Sanepidzie. Co do pytania o nowe toalety miejskie to są prowadzone prace nad przygotowaniem nowoczesnej toalety w rejonie ulic Słowackiego i Staszica.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…