pultuszczak

Facebook

Gdzie te autobusy?

2018-07-19 12:54:28

Mija już kolejny tydzień od likwidacji MOBILIS i zawieszenia kursów autobusowych, a nowego rozkładu jak nie było, tak nie ma. Autobusów do Ciechanowa na przykład brak. Ludzie jadą tam przez Legionowo. Na facebooku zaczęła funkcjonować grupa PKS – Podwiozę Kogoś Samochodem, na której jadący w danym kierunku zgłaszają, ile osób i gdzie mogą zabrać. Jednym słowem, interwencja kryzysowa!

Nic dziwnego, że wszyscy czekają na konkrety i nowy rozkład autobusów. Starostwo powiatowe negocjuje obecnie z trzema prywatnymi przewoźnikami, ale szczegóły będą znane dopiero w sierpniu. Na stronie powiatu pułtuskiego ukazała się następująca informacja:

W związku z zamknięciem z dniem 30 czerwca 2018 r. połączeń autobusowych wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S. A. w likwidacji na liniach komunikacyjnych powiatowych (niewykraczających poza granice powiatu pułtuskiego) oraz na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa (np. linia Pułtusk – Ciechanów) Starostwo Powiatowe w Pułtusku uprzejmie informuje, że podjęte zostały wszelkie starania dla zapewnienia mieszkańcom powiatu dostępu do komunikacji autobusowej. Priorytetem dla Starosty Pułtuskiego jest zapewnienie dojazdu uczniom do szkół ponadpodstawowych w Pułtusku i w Golądkowie od dnia 1.09.2018 r. Obecnie trwają rozmowy z lokalnymi przewoźnikami w sprawie rozwiązania tego zagadnienia. Biorący udział w rozmowach prywatni przewoźnicy wyrazili wstępne zainteresowanie realizacją przewozów autobusowych na liniach komunikacyjnych powiatowych, utrzymywanych dotychczas przez PKS Ciechanów. Być może będą drobne korekty przebiegu niektórych linii komunikacyjnych związane z dostosowaniem do bieżących potrzeb mieszkańców. Jest koncepcja, aby prywatni przewoźnicy złożyli wnioski do Starosty Pułtuskiego o wydanie zezwoleń na wykonanie przewozów regularnych osób na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach powiatu pułtuskiego wg zaproponowanego przez przewoźnika rozkładu jazdy, który nie może być w kolizji z rozkładem jazdy innego przewoźnika. Liczba kursów na poszczególnych liniach komunikacyjnych uwarunkowana jest (przede wszystkim) od liczby chętnych, którzy będą zainteresowani tym rodzajem transportu. Planuje się, aby przewoźnicy realizowali co najmniej 2 kursy dziennie w dni powszednie od poniedziałku do piątku (w godzinach rannych umożliwiających mieszkańcom powiatu pułtuskiego dotarcie do miejsca pracy lub do szkoły w Pułtusku i Golądkowie oraz powrót w godzinach popołudniowych do miejsca zamieszkania). Przewoźnicy, którzy uzyskają zezwolenie (w myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, ze zm.)) Starosty Pułtuskiego na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach powiatu, będą mieli prawo uzyskania dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że ww. zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa, wydaje marszałek województwa, w uzgodnieniu ze starostwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. Zgodnie z uzyskanymi informacjami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie obecnie nie toczą się jakiekolwiek postępowania administracyjne o udzielenie ww. zezwoleń na linii komunikacyjnej Pułtusk – Ciechanów (brak zainteresowania ze strony przewoźników).

Ponadto informujemy, że będziemy niezwłocznie podawać do publicznej wiadomości informacje o udzielonych przez Starostę Pułtuskiego zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób na poszczególnych liniach komunikacyjnych wraz z rozkładami jazdy.

Wicestarosta

Beata Jóźwiak

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…