pultuszczak

Facebook


GARAŻE NIE SĄ PODSTAWOWĄ POTRZEBĄ

2019-07-31 12:57:10

Z PREZESEM TBS-U PAWŁEM KRĘŻOŁKIEM ROZMAWIA GRAŻYNA M. DZIERŻANOWSKA

Ile garaży znajduje się w zasobach TBS-u?

23.

Czy są przypadki niepłacenia za garaż? Jeśli tak – ilość przypadków?

Dwóch użytkowników garaży posiada dług na kwotę łączną 401,63 zł.

Czy możliwa jest „eksmisja” z garażu? Czy bywały takowe?

Jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu, dotychczas nie było jednak takiego przypadku.

Kto ustala opłaty za TBS-owskie garaże? Ile wynosiły? Ile będą wynosić – procentowo? Przykład podwyżki kwotowej.

Zarząd TBS-u we współpracy z burmistrzem ustalił nowe stawki.

Stawki dotychczasowe wynosiły od 24,6 do 71,28 zł, chociaż są najemcy, którzy płacą również 100 lub 150 zł.

Od 1 lipca stawka za garaże w zasobie TBS-u wynosi nie mniej niż 80 zł.

Kto dba o utrzymanie stanu technicznego garaży? Jakieś remonty? Kiedy?

Najemcy we współpracy z TBS-em, dotychczas nie przeprowadzano remontów garaży ze środków TBS-u, między innymi z uwagi na bardzo niskie stawki najmu, które nie umożliwiały pokrycia większych wydatków.

Czy użytkownicy garaży dokonują remontów we własnym zakresie (rozmówcy twierdzą, że tak). Czy TBS zwraca wydatkowane na ten cel kwoty?

Najemcy przeprowadzają remonty we własnym zakresie, w przypadku wystąpienia o zwrot kosztów materiałów budowlanych, TBS partycypuje w ich kosztach.

Jak Pan skomentuje fakt drastycznej podwyżki za garaże? Nasi rozmówcy są oburzeni jej wysokością!

Garaże nie są podstawową potrzebą, której realizację musi zapewniać gmina i TBS.

Warto również zauważyć, iż podwyżki nie były przeprowadzane w tych lokalach od wielu lat.

Regularnie do TBS zgłaszają się chętni na przejęcie garaży od obecnych najemców i oferują za garaż od 100 do 150 zł.

Stawki za wynajem garażu w Pułtusku zaczynają się od 100-120 zł i często są to garaże w gorszym stanie technicznym niż garaże TBS-u lub znajdujące się poza ścisłym centrum miasta.

Ile pieniędzy pozyska TBS na podwyżkach i na co je przeznaczy?

Łączny wpływ z podwyżek opłat za garaże wyniesie 1135,43 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, w tym na zabezpieczenie środków na ewentualne remonty garaży.

Jaki % użytkowników garaży mieszka w zasobach TBS-owskich?

Ośmiu najemców garaży nie mieszka w zasobach TBS-u (35%), 15 mieszka w zasobie TBS-u (65%), ale co ważne, nie wynajmują zazwyczaj garaży bezpośrednio przy miejscu zamieszkania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *