pultuszczak

Facebook
Finansowe wsparcie dl sołectw Gminy Pułtusk

2023-05-16 9:35:01

15 maja, w Opinogórze burmistrz miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz
ze skarbnikiem Teresą Turek, podpisali z marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy dotyczące istotnego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań, które będą realizowane na terenie sołectw gminy Pułtusk.

W spotkaniu brał udział również radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski oraz sołtys wsi Ponikiew Andrzej Mróz.

Dofinansowanie w kwocie 3 000 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” zostało przyznane gminie Pułtusk na modernizację istniejącej drogi gminnej Popławy – Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew, na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte.

Szacowana wartość realizacji tego zadania to ok. 5 000 000 zł, z czego 60% wartości stanowi dotacja, a 40% wkład własny. Koszt realizacji zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.  Modernizacja obejmuje odcinek o łącznej długości ok 2,7 km.

Realizacja inwestycji planowana w latach 2023 – 2025 przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności mieszkańców Ponikwi, Szygówka i Pawłówka.

Kolejne umowy dotyczyły dofinansowania po 10 000 zł dla sołectw: Pawłówek, Szygówek i Zakręt, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”.

W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie  zakupiony i wykonany montaż oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowościach: Pawłówek, Szygówek i Zakręt. Zastosowanie rozwiązań LED w oświetleniu ulicznym przyniesie wiele korzyści.
Mieszkańcy wymienionych sołectw doświadczą zupełnie nowej jakości oświetlenia przestrzeni publicznych, będą czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Nie wzrośnie zużycie energii elektrycznej, co pozytywnie wpłynie na budżet gminy.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *