pultuszczak

Facebook


Ewa Leszczyńska – dyrektor na medal!

2017-10-25 6:39:22

Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie – Ewa Leszczyńska została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”

Te szczególne wyróżnienia dyrektor Ewa Leszczyńska odebrała 16 października br. z rąk podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego działającego w imieniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Z kolei odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” minister właściwy do spraw rolnictwa nadaje za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
W obu dziedzinach dyrektor Ewa Leszczyńska ma się czym pochwalić. Jako wieloletni dyrektor Publicznego Gimnazjum w Winnicy, a obecnie dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie, z sukcesami realizuje zadania związane z troską o rozwój zawodowy nauczycieli i ich motywacją do pracy, rozwiązywaniem konfliktów, efektywną organizacją pracy szkoły, sprawnym zarządzaniem majątkiem szkoły, pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, realizacją projektów edukacyjnych, realizacją celów polityki oświatowej organu prowadzącego, współpracą z lokalnym środowiskiem oraz co najważniejsze, uzyskiwaniem wysokich osiągnięć uczniów. Wywiązując się z powodzeniem z zadań stawianych przed współczesnymi dyrektorami szkół jako menedżerami, Ewa Leszczyńska jest przede wszystkim doświadczonym i mądrym nauczycielem, do którego współpracownicy przychodzą chętnie, dzielą się swoimi problemami, ponieważ służy swoim kolegom wiedzą i poradą.
Jak sama mówi, otrzymane odznaczenia są dla niej powodem do dumy, nie rozpatruje ich jednak w kategorii własnych osiągnięć, jest to raczej sukces szkoły, na który składa się praca wielu ludzi.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *