pultuszczak

Facebook

Emerytura z wyboru?

2018-06-29 12:18:43

Od momentu gdy burmistrza zastąpiła pełniąca jego obowiązki Dorota Subda, wiele się zmieniło w gminnych spółkach, szczególnie jeśli chodzi o obsadę kierownictwa i rad nadzorczych. Diametralne zmiany nastąpiły w PPUK i TBS

Jeśli chodzi o PEC, kierowany przez Tadeusza Nalewajka, czołowego polityka PSL i PWIK, gdzie od ponad 20 lat szefem był Waldemar Wojtaszek, na razie nic się nie działo. Pod koniec marca z Rady nadzorczej PWIK odwołano Andrzeja Grugielewicza. Obecnie kończyła się kadencja rad nadzorczych spółek, więc wszyscy spodziewali się zmian w tym momencie. I nastąpiły…
Na czwartkowej sesji pożegnano wieloletniego dyrektora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Waldemara Wojtaszka. Oficjalnym powodem jego odejścia jest przejście na emeryturę. Sam dyrektor dał jednak zgromadzonym do zrozumienia, że ta emerytura spadła na niego dość nagle i niespodziewanie, tak szybko, że nie zdążył przygotować pożegnalnego wystąpienia. Mówił od serca, nie kryjąc wzruszenia. Podsumował lata swojej pracy w spółce, przez które wiele udało się dokonać. Dziękował swoim współpracownikom, pracownikom przedsiębiorstwa, władzom gminy i mieszkańcom. Nowemu zarządowi życzył owocnej pracy.
Na stanowisku wicedyrektora PWiK do spraw technicznych pozostała Wanda Kozińska, wieloletnia współpracownica Waldemara Wojtaszka, natomiast dyrektorem jest teraz Jacek Elak. W skład rady nadzorczej spółki wchodzą: Ryszard Siarkowski – przewodniczący, Joanna Kaczmarczyk – wiceprzewodniczący, Krzysztof Nalewajk – członek.
Zaskoczeniem dla większości obserwujących gminną scenę polityczną jest fakt, że póki co, Tadeusz Nalewajk nadal będzie dyrektorem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a jego zastępcą Sławomir Wyrzykowski. Nie zmienił się również skład rady nadzorczej. Przewodniczącym jest Edyta Frączak Szatkowska, zastępcą Ewelina Ilona Bury, a członkiem Grzegorz Wydra.
Naszym zdaniem lokalne media, a co za tym idzie mieszkańcy, powinni być informowani o każdej zmianie kadrowej w spółkach gminnych. Warto zorganizować spotkania zarządów i rad nadzorczych z pułtuszczanami, by ludzi tych mogli poznać, zgłosić im ewentualne problemy i wątpliwości, a nie tylko przyjmować do wiadomości kolejne, nigdzie publicznie nieuzasadnione nominacje i odwołania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…