pultuszczak

Facebook


Emerytura Plus, czyli trzynastka dla emerytów – ile, od kiedy i dla kogo?

2019-04-18 10:16:55
Trzynasta emerytura to kontrowersyjny element programu wyborczego PiS na 2019 rok. Tak zwana „nowa piątka PiS” to obok trzynastki: 500 plus na pierwsze dziecko, likwidacja podatku PIT dla młodych pracowników – do ukończenia 26. roku życia, obniżenie kosztów pracy, rozwój PKS i rozbudowa sieci połączeń autobusowych w Polsce. Nie wszyscy politycy zgadzają się z racjonalnością pomysłu wprowadzenia Emerytury Plus, tłumacząc to brakiem środków na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia. Jedni uważają, że fundusze na to świadczenie, można wykorzystać w dużo lepszy sposób. Jeszcze inni mówią otwarcie, że to nierozsądna i wręcz uwłaczająca emerytom „kiełbasa wyborcza”. Bez względu na wszystkie te głosy, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy 27 marca 2019. Według pomysłodawców jej celem ma być wyrównanie różnic dochodowych w społeczeństwie.

 

Emerytura Plus – od kiedy wchodzi w życie i ile wyniesie?

Emerytura Plus ma obowiązywać od 1 maja 2019 roku. Jednak ze względu na fakt, że wypada wtedy Święto Pracy, osoby otrzymujące wypłaty 1. dnia miesiąca, dostaną trzynastkę jeszcze w kwietniu. Wysokość trzynastki miała być kwotą najniższej emerytury w 2019 roku, czyli 1100 zł brutto, a 934,60 zł netto. W przypadku świadczenia nie stosuje się jednak zmniejszenia podatku, dlatego jego wysokość będzie niższa niż przewidywana. Oznacza to, że na rękę każdy uprawniony otrzyma 888,25 zł, wypłacone wraz z rentą lub emeryturą 1, 6, 15, 20 lub 25 dnia miesiąca.

Emerytura Plus – dla kogo?

Trzynaste świadczenie przeznaczone jest dla emerytów i rencistów, osób otrzymujących emeryturę pomostową, świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, zasiłek/świadczenie przedemerytalne oraz osób otrzymujących rentę socjalną, rentę rodzinną, rentę inwalidzką, rentę wojenną oraz świadczeniobiorców programu „Mama 4 Plus”. Dodatkowe pieniądze ma otrzymać każda z tych osób, bez spełniania żadnych dodatkowych warunków. Nie ma również konieczności składania specjalnych dokumentów ani wniosków.

Skąd pieniądze na Emeryturę Plus?

Szacuje się, że trzynastka dla emerytów w 2019 roku będzie dotyczyła 9 mln 800 tysięcy osób, co daje łączny koszt dla państwa w wysokości 10,8 mld zł. Źródło finansowania tego przedsięwzięcia budzi wśród społeczeństwa wiele kontrowersji. Ustawa mówi bowiem, że minister właściwy do spraw pracy przekazuje środki Funduszu Pracy na osobny rachunek bankowy ZUS-u, na wniosek prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu wypłaty jednorazowego świadczenia dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Warto nadmienić, że zazwyczaj z tego funduszu finansowane są zasiłki, przekwalifikowanie i szkolenia dla bezrobotnych, rozwój pośrednictwa zawodowego, badania rynku pracy i prace interwencyjne.

Oprócz wprowadzenia w życie programu Emerytura Plus od 1 marca 2019 roku zmianie uległa także waloryzacja emerytur. Minimalne świadczenie emerytalne wynosi 1100 zł brutto (przedtem 1030 zł), a podwyżki dla innych emerytów 2,86%, ale nie mniej niż 70 zł.

Chociaż dodatkowe świadczenie Emerytura Plus budzi wiele głosów sprzeciwu, to prezes PiS obiecuje dołożyć wszelkich starań, by jednorazowy dodatek udało się powtórzyć w kolejnych latach.

Artykuł powstał przy współpracy z zycieseniora.com

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *