pultuszczak

Facebook

DZIELNICOWI ODWIEDZILI DZIAŁKOWICZÓW

2022-06-23 12:10:57

Dzielnicowi z pułtuskiej komendy odwiedzili użytkowników ogródków działkowych w związku z akcją informacyjną „Mazowiecka Policja Ostrzega!”. Akcja ma na celu poszerzenie świadomości mieszkańców w związku z falą oszustw. Celem akcji jest przeciwdziałanie oszustwom finansowym poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat aktualnych form wyłudzania środków finansowych, dóbr materialnych i danych osobowych

Głównym tematem spotkania było zwiększenie wiedzy mieszkańców jak nie stać się ofiarą i co robić w przypadku podejrzenia próby ataku oszusta. Dzielnicowi przedstawili aktualne metody działania sprawców oszustw finansowych na tzw. wnuczka, policjanta, oszustw bankowych, a także przybliżyli metody działania oszusta na fałszywe szczepionki.
Oczywiście, podczas spotkania z właścicielami ogrodów nie zabrakło tematów do rozmów, szczególnie tych związanych z poprawą bezpieczeństwa. Policjanci dużą uwagę poświęcali zapobieganiu kradzieżom oraz kradzieżom z włamaniem do domków letniskowych. Podczas rozmów przypominali działkowcom o odpowiednim zabezpieczeniu altanek i pomieszczeń, w których przechowywane są kosiarki oraz inne narzędzia ogrodnicze. Informowali także, w jaki sposób postępować w przypadku ujawnienia włamań bądź kradzieży.
Ważnym elementem spotkania były plakaty ostrzegawcze, które zostały zamieszczone na tablicach informacyjnych. Na plakatach dzielnicowi wpisali swoje dane do telefoniczne, w celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszem Policji w bieżących sprawach. Na koniec spotkania uczestnikom zostały wręczone ulotki informacyjne.

Autor: podkom. Milena Kopczyńska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…