pultuszczak

Facebook


Dzielnicowi o sile cyberprzemocy

2017-02-03 9:37:08

Policjanci spotkali się z młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku. Celem wizyty było uwrażliwienie młodych internautów na problem cyberprzemocy i nauczenie ich reagowania na takie sytuacje.

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:
– wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
– robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
– publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
– podszywanie się pod kogoś w sieci.
Pomimo że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę. Chcąc przestrzec młode pokolenie i bardziej przybliżyć ten globalny problem,
dzielnicowi pułtuskiej komendy spotkali się z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku. Za pomocą prezentacji i filmu uwrażliwili młodych internautów na problem cyberprzemocy i przybliżyli jak reagować na takie sytuacje.

st. sierż. Milena Kopczyńska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *