pultuszczak

Facebook


Dzieci Puszczy Białej mają sukcesy

2017-04-14 10:15:20

Niedawno pojawili się podczas spotkania literackiego z pisarką Iloną Gołębiewską w pniewskiej szkole – członkowie zespołu pieśni i tańca Dzieci Puszczy Białej. I chociaż nie był to pełny skład zespołu (całość to ponad 50 osób) – zachwycił

– Zespół funkcjonuje przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Krajowej od 2008 roku, został w tym czasie reaktywowany, bo tak naprawdę to działa on od 1982 roku. Został założony przez choreografa Bonifacego Kozłowskiego, który zawiesił swoją działalność, a ja przy udziale dyrektora Krzysztofa Gierka, postanowiłam reaktywować zespół – powiedziała wicedyrektor ZS Jolanta Jackowska.
J. Jackowska ma szczególny stosunek do zespołu działającego w pniewskiej szkole, do Dzieci Puszczy Białej, bowiem tańczyła i śpiewała w nim, będąc dzieckiem.
– Były powody do reaktywacji zespołu, gdyż nasza młodzież garnie się do pieśni i tańców ludowych, stąd też nasze sukcesy – objaśniła.
DZIECI corocznie uczestniczą w międzywojewódzkim konkursie – Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce, zajmując w nim czołowe lokaty, czy to w kategorii solistów, czy grup śpiewaczych. Od pewnego czasu przygrywa zespołowi Marek Jończyk – podczas pniewskiego spotkania grał na akordeonie.
Nie sposób przecenić roli wicedyrektor Jackowskiej i w kwestii reaktywowania zespołu, i w jego prowadzeniu. Zrosła się z nim jak sosna z piaszczystą ziemią zanarwiańską i obiecuje, że będzie go prowadziła i… prowadziła.
puszcza1

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *