pultuszczak

Facebook

Duże dofinansowanie dla podpułtuskiej wsi

2022-09-23 10:56:48

22 września, burmistrz Wojciech Gregorczyk wraz ze skarbnikiem Teresą Turek podpisali z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego – wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem i dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosławem Rybickim, w obecności przedstawiciela marszałka Adama Struzika – radnego Sejmiku Mazowieckiego Konrada Wojnarowskiego, umowę na duże dofinansowanie ważnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej w miejscowości Ponikiew”, w kwocie 5.000.000,00 zł

19 kwietnia tego roku, Gmina Pułtusk złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej w miejscowości Ponikiew”, a zakładanym celem realizacji zadania jest zwodociągowanie Ponikwi, jednej z nielicznych miejscowości w gminie Pułtusk nie posiadających sieci wodociągowej.

15 września dotarła do Urzędu Miejskiego w Pułtusku ważna informacja, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Zaproszono więc przedstawicieli Gminy Pułtusk do podpisania umowy.

Sołtys Ponikwi, pan Andrzej Mróz, nie kryje radości, że wieś będzie miała wreszcie swój wodociąg. Jak twierdzi, woda studzienna jest mocno zakamieniona i niesmaczna. Planowane koszty inwestycji ogółem – 6.150.000,00 zł.
Koszty kwalifikowalne – 5.000.000,00 zł.
Poziom dofinansowania (100% kosztów kwalifikowalnych) – 5.000.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania:
1. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ponikiew.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ponikiew.

Przewidywane zakończenie realizacji projektu – czerwiec 2025 r.

źródło: Gmina Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…