pultuszczak

Facebook


DRŻYJCIE WAGAROWICZE

2018-03-21 11:05:45

Policjanci skupiają się dzisiaj na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliżu szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. Funkcjonariusze kontrolują również miejsca, w których spotyka się młodzież, aby ujawniać tych nieletnich, którzy przebywają na wagarach, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo palą papierosy

Zgodnie z tradycją, pierwszy dzień kalendarzowej wiosny jest obchodzony przez młodzież szkolną jako „dzień wagarowicza”. W tym dniu uczniowie często bez wiedzy nauczycieli lub rodziców samowolnie opuszczają teren szkoły lub spotykają się po lekcjach. Niektórzy z nich spożywają alkohol, palą papierosy, używają słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dopuszczają się wybryków chuligańskich. Niejednokrotnie sami stają się ofiarami przestępstw. Żeby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, policjanci od rana prowadzą działania zmierzające m.in. do ujawniania osób zachowujących się niezgodnie z prawem.

Nasze działania skupimy przede wszystkim na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliży szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości i stwierdzenia łamania przepisów, będziemy podejmować stosowne czynności w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.Kontroli poddane będą również miejsca, w Będziemy stanowczo reagować na agresywne zachowania, próby wandalizmu, zachowania, których ofiarami mogą być młodzi ludzie.

APELUJEMY do sprzedawców!!!

Wasze lokale odwiedzi zapewne wielu młodych ludzi, którzy będą chcieli kupić alkohol. Zanim sprzedacie go małoletniemu, pamiętajcie, że alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Jest przyczyną poważnych problemów i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji.

Dlatego nie sprzedawajcie i nie podawajcie żadnego alkoholu osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

sierż. sztab. Milena Kopczyńska, KPP Pułtusk

Komentarze

1 komentarz

  1. Koss odpowiedz

    Zniewoleni przez system, wszystko i wszyscy mają być pod kontrolą, czy to jest takie dobre? Nie nawołuje do niczego ale tylko proszę o głębszą refleksję…….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *