pultuszczak

Facebook


DROGI I MOSTY na topie

2018-08-10 3:59:41

Zawsze cieszymy się gdy lokalne firmy realizują miejscowe inwestycje, bo przecież tu płaca podatki i zatrudniają miejscowych

20 lipca, w Urzędzie Miejskim, została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej Białowieża – Olszak w gminie Pułtusk. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o długości 2586 m i szerokości 5 m, z obustronnymi poboczami z kruszywa. Dla poprawy bezpieczeństwa, powstanie przejście na pieszych o podniesionym standardzie bezpieczeństwa. Roboty budowlane realizował będzie Jan Kaczmarczyk, czyli firma DROGI i MOSTY z Kacic, której oferta została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Inwestycja opiewa na kwotę 3 456 789,00 zł brutto. Gmina Pułtusk otrzymała wsparcie finansowe od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości
2 619 209 zł. Wkład własny Gminy Pułtusk wynosi 837 580 zł. Roboty zakończą się do 30 listopada br.

Z kolej na IV kwartał tego roku przewidziana jest powiatowa inwestycja również realizowana przez DROGI I MOSTY. Umowę podpisano już w czerwcu. Chodzi o budowę mostu przez rzekę Prut wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w Zatorach.

W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego przez rzekę Prut, przebudowa drogi na odcinku 1204 mb z poszerzeniem jezdni do 5,5 m, budową poboczy żwirowych, zjazdów oraz odtworzeniem rowów przydrożnych. Wartość prac to 2.525.252,52 zł. Zadanie współfinansowane jest z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 630 800 zł.

Zdjęcie: Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej Białowieża – Olszak

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *