pultuszczak

Facebook


Droga odebrana

2019-09-04 7:34:11

W piątek, 23 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego prac związanych z przebudową drogi powiatowej na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza –Lipniki Stare


Zakres robót budowlanych obejmował odc. od miejscowości Lipniki Stare – granica miasta Pułtusk – do skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II.

Wartość robót budowlanych wyniosła prawie 9 mln zł brutto.W odbiorze uczestniczyli m.in przedstawiciele władz powiatu, Mariusz Kowalewski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Kazimierz Strzyżewski – inspektor nadzoru, Jan Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.Zadanie zostało sfinansowane z budżetu powiatu pułtuskiego oraz z dotacji celowych udzielonych z budżetu województwa mazowieckiego i budżetu Gminy Pułtusk.

źródło: powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *