pultuszczak

Facebook


Dotacja dla maluchów

2021-11-26 10:39:49

Jak informuje Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Jak informuje Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku, 24 listopada zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w Żłobku Miejskim w Pułtusku. Gmina Pułtusk otrzymała dotację celową w wysokości 87.480,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 109.350,00 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *