pultuszczak

Facebook

Dopłacają do okien, drzwi i pieców

2019-08-15 12:14:01

Czy masz szanse na dofinansowanie?

Pułtuski TBS opracował nowy regulamin dofinansowania wymiany okien, drzwi i pieców, obowiązujący od 1 sierpnia tego roku. Dofinansowanie takie mogą otrzymać mieszkańcy zasobów TBS oraz administrowanych przez tę spółkę. Kwota dopłaty jest zachęcająca, bo wynosi  do 50% kosztów wymiany okien, drzwi lub do 80% kosztów wymiany pieców. Wnioskodawcą może być najemca w zasobach własnych spółki lub w zasobach administrowanych przez spółkę, który spełni łącznie następujące kryteria:

· na dzień złożenia wniosku nie posiada wobec spółki zadłużenia z tytułu czynszu i opłat za media lub regularnie spłaca od co najmniej 6 miesięcy zobowiązania wobec spółki,

· jest najemcą co najmniej od 5 lat lub przyjął po 01.08.2019 mieszkanie wymagające remontu,

· dochód na osobę w gospodarstwie domowym, w ramach którego wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie, nie przekracza 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg. danych GUS w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

· złoży oświadczenie o dobrowolnym pokryciu wkładu własnego.

W wypadku przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie, kwota dopłaty zostanie pomniejszona proporcjonalnie do kwoty przekroczenia. Dofinansowanie nie może być wyższe niż:

· do wymiany okna (pojedyncze) 400 zł,

· do wymiany drzwi 400 zł,

· do wymiany pieców 4000 zł.

Wzory wniosku i oświadczenia o dobrowolnym pokryciu wkładu własnego stanowią załączniki do regulaminu. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. O wynikach naboru wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub osobiście przez pracownika spółki. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby o niskich dochodach mieszkające np. w poniemieckich blokach. Warunkiem jest jednak nie posiadanie zadłużenia

Ed

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…