pultuszczak

Facebook
Dofinansowanie na modernizację szlaków rowerowych

2021-12-10 10:24:44

Jak informuje Urząd Miejski, złożony przez Gminę Pułtusk wniosek o przyznanie pomocy finansowej z PROW na lata 2014-2020, na operację pn. „Modernizacja szlaków rowerowych na terenie Gminy Pułtusk” został rozpatrzony pozytywnie

Jak informuje Urząd Miejski, złożony przez Gminę Pułtusk wniosek o przyznanie pomocy finansowej  z PROW na lata 2014-2020 na operację pn. „Modernizacja szlaków rowerowych na terenie Gminy Pułtusk” został rozpatrzony pozytywnie.
Na podstawie wniosku, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie: 171 801,00 zł.
Operacja będzie polegała na modernizacji pięciu szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na terenie Gminy Pułtusk poprzez:
— budowę wiat przystankowych;
— dostawę i montaż drewnianych stołów;
— dostawę i montaż drewnianych ławek;
— dostawę i montaż ławek solarnych z panelami fotowoltaicznymi;
— dostawę i montaż koszy na śmieci;
— poprawę, uzupełnienie nawierzchni modernizowanych szlaków;
— oznakowanie szlaków rowerowych;
— utwardzenie gruntu kruszywem naturalnym pod wiatami przystankowymi.
Realizacja tej operacji przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru LGD oraz terenu całej gminy Pułtusk i stanie się miejscem rekreacji oraz wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz odwiedzających gminę turystów.
Poziom dofinansowania 63,63%.
Wartość ogólna projektu: 270 000,00 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *