pultuszczak

Facebook

Dofinansowanie na usuwanie i utylizację azbestu

2022-07-07 9:26:40

Gmina Pułtusk otrzymała 35 000 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to na utylizację 120 ton niebezpiecznych odpadów.

4 lipca w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie z przedstawicielami 16 samorządów z powiatów makowskiego i pułtuskiego, w trakcie którego Kamila Mokrzycka – zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie podpisała umowy dotacyjne na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz inwestycje związane z edukacją ekologiczną i ochroną przyrody. W wydarzeniu wzięli udział również: Justyna Jakubiak – dyrektor placówki zamiejscowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Marcin Grabowski – kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

W imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk umowę dofinansowania odebrała Jolanta Zygmuntowicz – kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wnioski o dofinansowanie usunięcia materiałów zawierających azbest, wpływają do Urzędu Miejskiego w Pułtusku na bieżąco. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu WFOŚiGW Gmina może udzielić dofinansowania 40 osobom z listy. Łącznie pozwoli to na pozbycie się z blisko 120 ton niebezpiecznych odpadów. 32 kolejne osoby czekają na kolejne środki finansowe, które pozwolą na dalsze działania w kierunku pozbywania się z naszego otoczenia szkodliwych materiałów, które są zagrożeniem dla zdrowia.

Większość przyznanych dotacji prawie w całości pokryje koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Dotacja dla Gminy Pułtusk pozwoli te koszty pokryć w 70%. Dzięki wsparciu Funduszu szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Szkodliwy materiał przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
źródło:pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…