pultuszczak

Facebook

DO PRZEDSZKOLA, DO PRZEDSZKOLA

2022-09-28 8:20:01

Jako pierwsi głos w sprawie nowego przedszkola przy ZS-P w Przemiarowie zabrali ci, którzy mają je użytkować – bawić się w nim i uczyć – PRZEDSZKOLAKI. Dzieci śpiewały i recytowały teksty związane z ich drugim domem – przedszkolem właśnie

Nowo otwarte przedszkole budzi zainteresowanie; wygląda imponująco. Dyrektor Bożena Kościk: – Mamy 587 m kw., nowe zaplecze kuchenne, profesjonalne, nowoczesne – to 157 m i wyposażenie pozwalające przygotować posiłki dla całego ZS-P. Czas pobytu dziecka w przedszkolu zwiększył się o 4 godz. dziennie, pracujemy od 7 do 17. To pozwoliło na rozszerzenie oferty edukacyjnej. Zwiększyła się ilość godz. jęz. angielskiego, jest również czas na drugą innowację edukacyjną – PORY ROKU NA LUDOWO. Jest miejsce pracy dla psychologa i logopedy. A liczba miejsc w przedszkolu wzrosła o 40%. Przyjęliśmy wszystkie chętne dzieci z Przemiarowa, Głodowa, Kleszewa, z Lipy, z Chmielewa, z Białowieży, z Trzcińca, Dzierżanowa, Gościejewa i z Pułtuska.

Zebrani mieli możliwość zapoznania się z prezentacja multimedialną i przebiegiem realizacji inwestycji (Danuta Łada z Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Budżetowych).

” Ważne jest to, że koszt inwestycji łącznie z dokumentacją, nadzorem i robotami budowlanymi to ponad 3 miliony 184 tys. zł. Realizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu z rządowego funduszu inwestycji lokalnej funduszu przeciwdziałania covid`19 dla jednostek samorządu terytorialnego, które to dofinansowanie pokryło 100% wartości robót budowlanych”.

Wśród zabierających głos byli: Henryk Kowalczyk – wiceprezes RM, min. rolnictwa i rozwoju wsi, burmistrz Wojciech Gregorczyk, który też wręczył nagrodę dyr. Kościk “za podnoszenie jakości pracy szkoły”, Maria Korbal – prezes ZNP Oddziału Powiatowego w Pułtusku i Jolanta Siejbik – przew. Komisji Międzyzakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej oraz przedstawicielka RR Justyna Ausfeld. Gratulacjom nie było końca, też podkreślaniu walorów przedszkola, nowoczesnego i przyjaznego architektonicznie.

Oficjalne otwarcie przedszkola nastąpiło przed wejściem do nowo wzniesionego budynku.

Dyrektor Kościk dla “Tygodnika Pułtuskiego”: – Jestem bardzo szczęśliwa, bo to marzenie, które się spełniło, marzenie nie tylko moje, ale i rodziców, i tych naszych najmłodszych uczniów. Ja tu pracuję od 1994 roku i to przedszkole w tym baraku obok szkoły nigdy nie było odpowiednim miejscem dla dzieci. Proszę mi wierzyć, to budynek 1948 roku, drewniany, obudowany czerwoną cegłą, otynkowany. Nie było nigdy okazji, nie było pieniędzy, żeby te marzenia nasze zrealizować. Dopiero teraz! Wielkie szczęście, że znalazły się pieniądze na tę inwestycję, bo w sumie to żadna moja zasługa, trochę pobiegałam, popukałam do różnych drzwi. I tak powiem: niech to przedszkole cieszy jak najdłużej. Niech ma ducha i klimat. I niech je w przyszłości dobrze wspominają nasi dzisiejsi przedszkolacy i ich rodzice.
Tekst i fot. Kazimierz Dzierżanowski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…