pultuszczak

Facebook


Dla wszystkich wystarczy pracy w Radzie

2018-10-19 1:06:56

Z Andrzejem Gurgielewiczem, kandydatem do Rady Miejskej z Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem rozmawia Ewa Dąbek

Panie Andrzeju, proszę się przypomnieć naszym czytelnikom, jak dotychczas wyglądała Pana zawodowa droga, aktywność partyjna i samorządowa?

Moja praca zawodowa rozpoczęła się wiele lat temu w GS „SCH” w Rybnie, następnie w Zarządzie Wojewódzkim ZSNP w Ciechanowie jako kierownik Wydziału Organizacyjnego. 15 lipca 1987 r. rozpocząłem pracę w PPB w Pułtusku jako kierownik Działu Służb Pracowniczych. Od lutego 1992 r. niemal 22 lata prowadziłem księgarnię „Księgarz” przy ul. Świętojańskiej w Pułtusku. Od 1 października 2013 r. pracuję jako kierownik gospodarczy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.
W latach 1998 – 2006 byłem przez dwie kadencje radnym Rady Miejskiej w Pułtusku, zarazem jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
Kilkanaście lat byłem wiceprezesem Zarządu Rejonowego PCK, od lutego 2012 r. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Pułtusku.
W SLD jestem od chwili powstania, obecnie już kilkanaście lat jestem Przewodniczącym Rady Powiatowej, a zarazem członkiem Rady Mazowieckiej i członkiem Zarządu Mazowieckiego SLD w Warszawie.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować ponownie po dłuższej przerwie?

Uważam, że wiele spraw w naszym mieście nie zostało pozytywnie zrealizowanych, szczególnie w ostatnich miesiącach. Chciałbym reprezentować środowiska najsłabsze, pośredniczyć w udzielaniu pomocy niepełnosprawnym, seniorom wszystkim potrzebującym wsparcia i pomocy, wsłuchiwać się w problemy mieszkańców i reprezentować ich w Radzie Miejskiej.
Jakie są najważniejsze punkty Pańskiego programu wyborczego? Co Pan zamierza zrobić dla pułtuszczan?
Jednoosobowo żaden radny nie jest w stanie zrealizować żadnej obietnicy wyborczej. Wszystkie inwestycje na terenie miasta i gminy Pułtusk powinny być realizowane ponad podziałami partyjnymi. Wszelkie inicjatywy i inwestycje nie są partyjne lecz powinny być obywatelskie.
Zamierzam wspierać wszystkie racjonalne propozycje dla naszych środowisk, zarówno miejskich jak i wiejskich.

Jakie są Pańskim zdaniem najważniejsze i najbardziej pilne problemy do rozwiązania w naszej gminie?

Jedną z najważniejszych, moim zdaniem, powinien być monitoring naszego miasta, co automatycznie poprawi bezpieczeństwo w mieście. Niezbędna jest poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej i autobusowej w mieście i gminie, aby nasi mieszkańcy mieli łatwiejszy dostęp do instytucji miejskich, powiatowych, szkół oraz jednostek służby zdrowia.
Należy pomyśleć o poprawie estetyki miasta, zagospodarowanie , w końcu – przystani i naszych wspaniałych kanałków – o tym, że można urządzić promenady spacerowe wzdłuż ich brzegów oraz wyeksponować ich piękny walor oraz zagospodarować miejsca zapomniane np. park z amfiteatrem.

Czy uważa Pan, że wyborcy powinni stawiać na nowych, nieznanych radnych czy bardziej doświadczonych samorządowców?

Nasi mieszkańcy są doświadczonymi obywatelami i potrafią właściwie wybrać swoich przedstawicieli. Rada Miejska powinna być pluralistyczna, reprezentowana zarówno przez doświadczonych radnych ale powinna też być reprezentowana przez ludzi nowych, młodych, kompetentnych, mających coś do zaprezentowania. Dla wszystkich wystarczy wyzwań i pracy w Radzie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *