pultuszczak

Facebook
Czekają na decyzję wojewody

2023-02-23 11:25:28

Prace nad obwodnicą Pułtuska mają się zacząć w II połowie tego roku, a zakończyć w I kwartale 2025.
Jak kilka miesięcy temu przypominała Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 17 czerwca ubiegłego roku podpisano umowę na projekt i budowę blisko 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61 wraz z korektą przebiegu DK57. 14 kwietnia 2022 roku, do wojewody mazowieckiego złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wojewoda Mazowiecki nadal prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania tej decyzji. Uzyskanie jej umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót. Szacuje się, że prace rozpoczną się w II połowie 2023 r. i zakończą w I kwartale 2025 r.Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. Umowa o wartości prawie 442 mln zł ma być zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. W dziesięć miesięcy po zawarciu umowy wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. Do czasu realizacji robót nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Przebieg obwodnicy
Nowa trasa o łącznej długości 19,8 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cel realizacji inwestycji
Podstawowym celem budowy obwodnicy Pułtuska jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 57 i 61. Planowana jest rozbudowa całego przebiegu drogi krajowej nr 61 biegnącej z Warszawy do rozwidlenia z drogą krajową nr 57.
Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Pułtusku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Drogi krajowe nr 57 i 61 stanowią popularne trasy dojazdu mieszkańców stolicy i woj. mazowieckiego na Warmię i Mazury.
Dzięki realizacji inwestycji ruch zostanie wyprowadzony także z sąsiednich miejscowości: Kacice, Kleszewo, Przemiarowo. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje już dokumentację siedmiu kolejnych obwodnic, w tym obwodnicy Ostrołęki i Ciechanowa, których relalizacja jest przewidziana na 2028 i 2029 rok.
ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *