pultuszczak

Facebook


Co zrobić z tą wodą?

2017-03-29 10:39:58

Woda płynąca z pokrzywnickiego wodociągu już na pierwszy rzut oka pozostawia wiele do życzenia. Żółtawa, mętna i już po raz kolejny warunkowo dopuszczona do spożycia przez Sanepid

Od 2015 roku w przeprowadzanych badaniach stwierdza się zbyt dużą mętność wody i przekroczoną zawartość związków np. manganu, więc nie jest to sytuacja nagła. Z ostatniej oceny jakości wody z 24 lutego tego roku, wykonanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku wynika, że woda pobrana z wodociągu w Łępicach ponownie nie spełnia wymagań z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono przekroczenie związków żelaza oraz poziomu mętności, co zresztą widać na załączonych obrazkach. Zdjęcia przesłali nam mieszkańcy gminy.
W związku z takim stanem rzeczy woda z pokrzywnickiego wodociągu została warunkowo dopuszczona do spożycia. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że zarządzający wodociągiem Zakład Usług Wodnych w Mławie ma 30 dni na poprawienie stanu jakości wody potwierdzone wykonaniem kolejnych badań, które musi przedłożyć Inspektorowi Sanitarnemu. Skontaktowaliśmy się z mławskim ZUW-em, gdzie dowiedzieliśmy się, że ponowne badania już zostały wykonane, ale oficjalne wyniki będą w środę 22 marca, a więc już po wydaniu tego numeru Tygodnika. Do sprawy powrócimy wkrótce.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *